Топамакс – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Janssen Pharmaceutica (Бельгия)


Капсула Топамакс (Topamax)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Топирамат является противоэпилептическим препаратом, относящимся к классу сульфамат-замещенных моносахаридов.

Топирамат блокирует натриевые каналы и подавляет возникновение повторных потенциалов действия на фоне длительной деполяризации мембраны нейрона. Топирамат повышает активность γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) в отношении некоторых подтипов ГАМК-рецепторов (в т.ч. ГАМКА -рецепторов), а также модулирует активность самих ГАМКА -рецепторов, препятствует активации каинатом чувствительности подтипа каинат/АМПК (α-амино-3-гидрокси-5-метилизоксазол-4-пропионовая кислота)-рецепторов к глутамату, не влияет на активность N-метил-D-аспартата (NMDA) в отношении подтипа NMDA-рецепторов. Эти эффекты топирамата являются дозозависимыми при концентрации препарата в плазме от 1 мкмоль до 200 мкмоль, с минимальной активностью в пределах от 1 мкмоль до 10 мкмоль.

Кроме того, топирамат угнетает активность некоторых изоферментов карбоангидразы. По выраженности этого фармакологического эффекта топирамат значительно уступает ацетазоламиду — известному ингибитору карбоангидразы, поэтому эта активность топирамата не считается основным компонентом его противоэпилептической активности.

Показания к применению

У взрослых и детей старше 2 лет:
- эпилепсия (в т.ч. у пациентов с впервые диагностированной эпилепсией) — монотерапия;
- парциальные или генерализованные тонико-клонические припадки, припадки на фоне синдрома Леннокса-Гасто — в составе комплексной терапии.

У взрослых: профилактика приступов мигрени (применение препарата Топамакс® для лечения острых приступов мигрени не изучено).

Форма выпуска

капсули 15 мг; флакон (флакончик) поліетиленовий 28, коробка (коробочка) 1;

капсули 15 мг; флакон (флакончик) поліетиленовий 60, коробка (коробочка) 1;

капсули 25 мг; флакон (флакончик) поліетиленовий 28, коробка (коробочка) 1;

капсули 25 мг; флакон (флакончик) поліетиленовий 60, коробка (коробочка) 1;

капсули 50 мг; флакон (флакончик) поліетиленовий 28, пачка картонна 1;

капсули 50 мг; флакон (флакончик) поліетиленовий 60, пачка картонна 1;

Склад
Капсули 1 капс.
топірамат 15 мг, 25 мг, 50 мг
допоміжні речовини для капсул 15 і 25 мг: цукрова крупка (сахароза, патока крохмальна); побачитися; целюлози ацетат
склад капсули: желатин; вода очищена; кремнію діоксид; натріюлаурилсульфат; титану діоксид; чорнило Опакод чорні S-1-17822 / 23 (містить заліза оксид Е172)
допоміжні речовини для капсул 50 мг: сахароза; повідон; целюлози ацетат; желатин; вода очищена; кремнію діоксид; натріюлаурилсульфат; титану діоксид; чорнило Опакод S-1-1788 / 23 чорні (до складу входять: шелаку глазурі розчин в етанолі; заліза оксид чорний; спирт н-бутиловий; спирт ізопропіловий; пропіленгліколь; амонію гідроксид)
у флаконі ПЕ 28 або 60 шт .; в коробці 1 флакон.

Фармакодинамика

Топірамат є протиепілептичною препаратом, що належать до класу сульфамат-заміщених моносахаридів.

Топірамат блокує натрієві канали і пригнічує виникнення повторних потенціалів дії на фоні тривалої деполяризації мембрани нейрона. Топірамат підвищує активність γ-аміномасляної кислоти (ГАМК) відносно деяких підтипів ГАМК-рецепторів (в т.ч. ГАМКА -рецепторів), а також модулює активність самих ГАМКА -рецепторів, перешкоджає активації каїнатом чутливості підтипу каїнат / АМПК (α-аміно- 3-гідрокси-5-метилізоксазол-4-пропіонова кислота) -рецепторів до глутамату, не впливає на активність N-метил-D-аспартату (NMDA) відносно підтипу NMDA-рецепторів.

Ці ефекти топірамату є дозозалежними при концентрації препарату в плазмі від 1 мкмоль до 200 мкмоль, з мінімальною активністю в межах від 1 мкмоль до 10 мкмоль.

Крім того, топірамат пригнічує активність деяких ізоферментів карбоангідрази. За вираженості цього фармакологічного ефекту топірамат значно поступається ацетазоламіду - відомому інгібітору карбоангідрази, тому ця активність топірамату не рахується основним компонентом його протиепілептичної активності.

Фармакокинетика

Топірамат всмоктується швидко і ефективно. Біодоступність - 81%. Прийом їжі не виявляє клінічно значущої дії на біодоступність топірамату. З білками плазми зв'язується 13-17% топірамату. Після одноразового прийому в дозі до 1200 мг середній об'єм розподілу становить 0,55-0,8 л / кг.

Величина об'єму розподілу залежить від статі: у жінок він становить приблизно 50% від значень, які спостерігаються у чоловіків, що пов'язують з більш високим вмістом жирової тканини в організмі жінок.

Після прийому всередину метаболізується близько 20% від прийнятої дози. Проте у хворих, отримують супутню терапію протиепілептичними препаратами, які індукують ферменти, що відповідають за метаболізм ЛЗ, метаболізм топірамату підвищувався до 50%. З плазми, сечі і фекалій людини були виділені і ідентифіковані 6 практично неактивних метаболітів. Основним шляхом виведення незміненого топірамату (70%) і його метаболітів є нирки. Після перорального введення плазмовий кліренс препарату становить 20-30 мл / хв. Фармакокінетика топірамату має лінійний характер, плазмовий кліренс залишається постійним, а площа під кривою концентрація / час (AUC) у діапазоні доз від 100 до 400 мг зростає пропорційно дозі.

У хворих з нормальною функцією нирок для досягнення стійкої концентрації в плазмі може знадобитися від 4 до 8 днів. Величина Сmах після багаторазового перорального прийому в дозі 100 мг препарату двічі на день в середньому склала 6,76 мкг / мл. Після багаторазового прийому доз по 50 і 100 мг двічі на день Т1 / 2 топірамату з плазми в середньому склав 21 годину.

У хворих з порушеннями функції нирок плазмовий і нирковий кліренс топірамату знижується (Cl креатиніну - ≤60 мл / хв). У літніх осіб, які не страждають захворюваннями нирок, плазмовий кліренс топірамату не змінюється.

Топірамат ефективно виводиться з плазми шляхом гемодіалізу.

У хворих з порушеннями функції печінки від помірно виражених до тяжких плазмовий кліренс топірамату знижується.

Фармакокінетика топірамату у дітей до 12 років. Фармакокінетичні параметри топірамату у дітей, так само як і у дорослих, які отримують цей препарат в якості допоміжної терапії, мають лінійний характер, при цьому його кліренс не залежить від дози, а стаціонарні концентрації в плазмі зростають пропорційно підвищенню дози. Слід враховувати той факт, що у дітей кліренс топірамату підвищений, а Т1 / 2 - більш короткий. Отже, при одній і тій же дозі, в розрахунку на 1 кг маси тіла, концентрації топірамату в плазмі у дітей можуть бути нижчими, ніж у дорослих. У дітей, як і у дорослих, протиепілептичні препарати, що індукують печінкові ферменти, викликають зниження стаціонарних концентрацій топірамату в плазмі.

Использование во время беременности

Досліджень, в яких препарат Топамакс® використовувався б для лікування вагітних жінок, не проводилось. Тим не менше, під час вагітності препарат Топамакс® слід застосовувати лише в тому випадку, якщо його позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плоду.

Обмежене число спостережень за пацієнтами дозволяє припустити, що топірамат виділяється з грудним молоком у жінок. Необхідно вирішити, чи припиняти грудне вигодовування або ж припинити прийом препарату, враховуючи ступінь його важливості для матері.

Противопоказания к применению

- гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату;

- дитячий вік до 2 років.

З обережністю:

- ниркова або печінкова недостатність;

- нефроуролітіаз (в т.ч. в минулому або в сімейному анамнезі);

- гіперкальціурія.

Побочные действия

Побічні ефекти наведені з розподілом по частотах і системам органів. Частоту побічних ефектів класифікували наступним чином: дуже часто - ≥1 / 10, часто - ≥1 / 100, <1/10), нечасто - ≥1 / 1000 і <1/100, рідко - ≥1 / 10000 і <1 / 1000 і дуже рідко - <1/10000.

Інфекції: дуже рідко - назофарингіт.

З боку крові та лімфатичної системи: часто - анемія; нечасто - лейкопенія, лімфаденопатія, тромбоцитопенія, у дітей - еозинофілія; дуже рідко - нейтропенія.

З боку ЦНС: дуже часто - сонливість, запаморочення, парестезії, у дітей - апатія, порушення уваги; часто - порушення координації, ністагм, млявість, порушення пам'яті, порушення концентрації уваги, тремор, амнезія, гіпестезія, перекручення смакових відчуттів, порушення мислення, порушення мови, когнітивні розлади, апатія, психічна ущербність, психомоторні порушення, седативну дію; нечасто - втрата смакової чутливості, акінезія, втрата нюху, афазія, відчуття печіння (переважно на обличчі і в кінцівках), мозочок синдром, порушення циркадного ритму сну, незручність рухів, постуральне запаморочення, посилене слиновиділення, дизестезія, дисграфія, дискінезія, дисфазія, мурашки по тілу, гіперестезія, гіпогевзія, гіпокінезія, гипосмия, периферична нейропатія, паросмія, переднепритомні стану, повторювана мова, порушення дотику та, ступор, непритомність, відсутність реакцій на подразники, у дітей - психомоторна гіперактивність.

Психічні порушення: часто - уповільнене мислення, сплутаність свідомості, депресія, безсоння, агресивні реакції, збудження, дратівливість, дезорієнтація, емоційна лабільність, еректильна дисфункція, у дітей - зміна поведінки; нечасто - аноргазмія, сексуальна дисфункція, апатія, плач, порушення статевого збудження, дісфемія, ранні пробудження вранці, ейфорійний настрій, слухові і зорові галюцинації, гіпоманіакальні стани, зменшення лібідо, манії, стан паніки, параноїдальні стани, персеверация мислення, порушення навичок читання , неспокій, порушення сну, суїцидальні ідеї або спроби, плаксивість; дуже рідко - відчуття безвиході.

Порушення з боку ШКТ і печінки: дуже часто - зменшення апетиту, анорексія; часто - нудота, діарея; нечасто - біль у животі, запори, сухість у роті, порушення чутливості у ротовій порожнині, гастрит, гастроезофагеальний рефлюкс, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, метеоризм, глоссодініі, болі в ротовій порожнині, спрага, диспепсичні явища, а саме дискомфорт у шлунку , дискомфорт в епігастральній ділянці, тяжкість в шлунку, у дітей - блювота.

Порушення з боку скелетно-м'язової системи та сполучної тканини: часто - міалгія, в т.ч. грудної клітки, м'язові спазми, м'язові судоми, артралгія; нечасто - біль у боці, скутість м'язів; дуже рідко: припухлість суглобів, дискомфорт в кінцівках.

Порушення з боку серцево-судинної системи: нечасто - брадикардія, прискорене серцебиття, припливи крові, ортостатична гіпотензія, феномен Рейно.

Загальні порушення: дуже часто - втома, дратівливість, зменшення маси тіла; часто - астенія, неспокій, у дітей - підвищена температура; нечасто - набряк обличчя, алергічні реакції, гіперхлоремічний ацидоз, підвищення апетиту, метаболічний ацидоз, полідипсія, похолодання кінцівок, стомлення, слабкість; дуже рідко - генералізований набряк, грипоподібні захворювання, алергічний набряк, збільшення маси тіла.

Офтальмологічні порушення: часто - диплопія, порушення зору, сухість очей; нечасто - порушення акомодації, амбліопія, блефароспазм, минуща сліпота, одностороння сліпота, підвищена сльозотеча, мідріаз, нічна сліпота, фотопсія, пресбиопия, скотома, в т.ч. миготлива, зменшення гостроти зору; дуже рідко - закритокутова глаукома, порушення очних рухів, набряк повік, міопія, кон'юнктивальний набряк.

Порушення з боку вуха і лабіринту: часто - біль у вухах, дзвін у вухах, у дітей - вертиго; нечасто - глухота, в т.ч. нейросенсорна і одностороння, дискомфорт у вухах, порушення слуху.

Порушення з боку дихальної системи: часто - утруднене дихання, носова кровотеча; нечасто - хрипота, задишка при фізичному навантаженні, закладеність носа, гіперсекреція в навколоносових пазухах, у дітей - ринорея.

Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин: часто - висипання, алопеція, свербіж, зменшення чутливості особи; нечасто - відсутність потовиділення, алергічний дерматит, почервоніння шкіри, порушення пігментації шкіри, висипання, набряк обличчя, неприємний запах шкіри, кропив'янка; дуже рідко - поліморфна еритема, параорбітального набряк, синдром Стівена-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз.

Порушення з боку нирок і сечовивідних шляхів: часто - нефролітіаз, дизурія, полакіурія; нечасто - сечокам'яна хвороба, гематурія, нетримання сечі, часті позиви до сечовипускання, ниркова колька, біль у нирках; дуже рідко - нирково-канальцевий ацидоз.

Зміна лабораторних показників: нечасто - зменшення вмісту бікарбонатів в крові (в середньому на 4 ммоль / л), кристалурія, лейкопенія, гіпокаліємія (зниження рівня калію в сироватці крові <3ммоль / л).

Способ применения и дозы

Всередину, незалежно від прийому їжі.

Для досягнення оптимального контролю епілептичних нападів у дітей і дорослих пацієнтів рекомендується починати лікування з прийому низьких доз препарату з подальшим поступовим титруванням до ефективної дози.

Капсули призначені для пацієнтів, що зазнають труднощі з ковтанням таблеток (наприклад діти і літні пацієнти). У таких випадках капсулу препарату Топамакс® слід обережно відкрити, змішати її вміст із невеликою кількістю (близько 1 ч.ложки) якої-небудь м'якої їжі. Цю суміш слід негайно проковтнути, не розжовуючи. Не слід зберігати ліки, змішане з їжею, до наступного прийому. Капсули препарату Топамакс® можна ковтати і цілком.

Застосування в комбінації з іншими протисудомними препаратами у дорослих пацієнтів. Мінімальна ефективна доза - 200 мг на день. Зазвичай сумарна добова доза становить від 200 до 400 мг і приймається в 2 прийоми. Деяким хворим може знадобитися збільшення добової дози до максимальної - 1600 мг. Рекомендується почати лікування з низької дози з подальшим поступовим підбором ефективної дози. Підбір дози починають з 25-50 мг, приймаючи їх на ніч протягом 1 тижня. Надалі з тижневими або 2-тижневими інтервалами дозу можна збільшувати на 25-50 мг і приймати її у 2 прийоми. При підборі дози необхідно керуватися клінічним ефектом. У деяких хворих ефект може бути досягнутий при прийомі препарату 1 раз на добу. Для досягнення оптимального ефекту лікування препаратом Топамакс® не обов'язково контролювати його концентрацію в плазмі.

Дані рекомендації по дозуванні застосовні до всіх дорослих пацієнтів, включаючи людей похилого віку, за відсутності у них захворювання нирок (див. «Особливі вказівки»).

Комбінована протисудомна терапія у дітей старше 2 років. Рекомендована сумарна денна доза препарату Топамакс® в якості засобу додаткової терапії становить від 5 до 9 мг / кг і приймається в 2 прийоми. Підбір дози необхідно почати з 25 мг (або менше, грунтуючись на початковій дозі - від 1 до 3 мг / кг на день), приймаючи їх на ніч протягом 1 тижня. Надалі з тижневими або 2-тижневими інтервалами дозу можна збільшувати на 1-3 мг / кг і приймати її у 2 прийоми. При підборі дози необхідно керуватися клінічним ефектом. Денна доза до 30 мг / кг звичайно добре переноситься.

Монотерапія, загальні положення. При скасуванні супутніх протисудомних препаратів з метою монотерапії топіраматом необхідно враховувати можливий вплив цього кроку на частоту припадків. У тих випадках, коли немає необхідності різко відміняти супутні протисудомні препарати з міркувань безпеки, рекомендується знижувати їх дози поступово, зменшуючи дозу супутнього протиепілептичного препарату на 1/3 кожні 2 тижні.

При скасуванні препаратів, що є індукторами печінкових ферментів, концентрації топірамату в крові будуть зростати. У таких ситуаціях при наявності клінічних показань дозу препарату Топамакс® можна знизити.

Монотерапія у дорослих. На початку - по 25 мг препарату Топамакс® перед сном протягом 1 тижня.

Потім дозу збільшують з інтервалом в 1-2 тижні на 25 або 50 мг (добову дозу ділять на 2 прийоми). Якщо пацієнт не переносить такий режим підвищення дози, то можна збільшити інтервали між підвищеннями дози, або підвищувати дозу більш плавно. При підборі дози необхідно керуватися клінічним ефектом.

Початкова доза при монотерапії топіраматом у дорослих становить 100 мг / добу, а максимальна добова доза не повинна перевищувати 500 мг. Деякі пацієнти з рефрактерними формами епілепсії переносять монотерапію топіраматом в дозах до 1000 мг / добу. Рекомендації з дозування відносяться до всіх дорослих, включаючи літніх пацієнтів, які не страждають захворюванням нирок.

Монотерапія у дітей. Дітям у віці старше 2 років у перший тиждень лікування слід давати топірамат в дозі 0,5-1 мг / кг маси тіла перед сном. Потім дозу збільшують з інтервалом в 1-2 тижні на 0,5-1 мг / кг / добу (добову дозу ділять на 2 прийоми). Якщо дитина не переносить такий режим підвищення дози, то можна підвищувати дозу більш плавно або збільшувати інтервали між підвищеннями дози. Величина дози і швидкість її підвищення повинні визначатися клінічним результатом.

Рекомендований діапазон доз при монотерапії топіраматом у дітей у віці старше 2 років становить 3-6 мг / кг / добу. Дітям c недавно діагностованими парціальними припадками можна призначати до 500 мг / добу.

Мігрень. Рекомендована загальна добова доза топірамату для профілактики нападів мігрені становить 100 мг у 2 прийоми. На початку лікування пацієнт повинен приймати по 25 мг препарату Топамакс® перед сном протягом 1 тижня. Потім дозу збільшують з інтервалом в 1 тиждень на 25 мг / сут. Якщо пацієнт не переносить такого режиму підвищення дози, то можна збільшити інтервали між підвищеннями дози, або підвищувати дозу більш плавно. При підборі дози необхідно керуватися клінічним ефектом.

У деяких пацієнтів позитивний результат досягається при добовій дозі топірамату в 50 мг. У клінічних дослідженнях пацієнти отримували різні добові дози топірамату, але не більше 200 мг / добу.

Особые указания при приеме

Протиепілептичні препарати, включаючи і препарат Топамакс®, слід відміняти поступово, щоб звести до мінімуму можливість підвищення частоти нападів. У клінічних випробуваннях дози зменшували на 50-100 мг з тижневими інтервалами для дорослих при терапії епілепсії і на 25 -50 мг у дорослих, які отримують 100 мг / сут препарату Топамакс® для профілактики мігрені. У дітей в клінічних дослідженнях препарат Топамакс® поступово відміняли протягом 2 -8 тижнів. Якщо за медичними показаннями необхідна швидка відміна препарату Топамакс®, то рекомендується здійснювати відповідний контроль стану пацієнта.

Швидкість виведення через нирки залежить від функції нирок і не залежить від віку. У хворих з помірним або вираженим порушенням функції нирок для досягнення стійких концентрацій в плазмі може знадобитися від 10 до 15 днів, на відміну від 4-8 днів у хворих з нормальною функцією нирок.

Як і при будь-якому захворюванні, схема підбору дози повинна орієнтуватись на клінічний ефект (тобто ступінь контролювання припадків, відсутність побічних ефектів) і враховувати те, що у хворих з порушенням функції нирок для встановлення стабільної концентрації в плазмі для кожної дози може знадобитись більш тривалий час.

При терапії топіраматом дуже важливе адекватне підвищення обсягу споживаної рідини, здатне знизити ризик розвитку нефролітіазу, а також побічних ефектів, які можуть виникнути під впливом фізичних навантажень або підвищених температур.

Розлади настрою / депресія. При лікуванні топіраматом спостерігається підвищена частота виникнення розладів настрою та депресії.

При терапії топіраматом дуже важливе адекватне підвищення обсягу споживаної рідини, здатне знизити ризик розвитку нефролітіазу, а також побічних ефектів, які можуть виникнути під впливом фізичних навантажень або підвищених температур.

Порушення функції печінки. У пацієнтів з порушеннями функції печінки топірамат слід застосовувати з обережністю через можливе зниження кліренсу цього препарату.

Міопія і вторинна закритокутова глаукома. При застосуванні препарату Топамакс ® описаний синдром, що включає гостру міопію з супутньою вторинною закритокутовою глаукомою. Симптоми включають гостре зниження гостроти зору та / або біль в оці. При офтальмологічному обстеженні може виявлятися міопія, сплощення передньої камери ока, гіперемія (почервоніння) очного яблука, підвищення внутрішньоочного тиску. Може спостерігатися мідріаз. Цей синдром може супроводжуватися секрецією рідини, що приводить до зміщення кришталика і райдужної оболонки вперед з розвитком вторинної глаукоми. Симптоми зазвичай з'являються через 1 місяць після початку застосування препарату Топамакс®. На відміну від первинної відкритокутової глаукоми, яка рідко спостерігається у хворих до 40 років, вторинна закритокутова глаукома спостерігається при застосуванні топірамату як у дорослих, так і у дітей. При виникненні синдрому, що включає міопію, пов'язану з закритокутовою глаукомою лікування включає припинення прийому препарату Топамакс®, як тільки лікуючий лікар вважатиме це можливим, і відповідні заходи, спрямовані на зниження внутрішньоочного тиску. Зазвичай ці заходи призводять до нормалізації внутрішньоочного тиску.

Підвищений внутрішньоочний тиск будь-якої етіології за відсутності адекватного лікування може призвести до серйозних ускладнень, аж до втрати зору.

Метаболічний ацидоз

При застосуванні топірамату може виникати гіперхлоремічний, не пов'язаний з дефіцитом аніонів, метаболічний ацидоз (наприклад зниження концентрації бікарбонатів у плазмі нижче нормального рівня при відсутності респіраторного алкалозу). Подібне зниження концентрації бікарбонатів сироватки крові є наслідком інгібуючого ефекту топірамату на ниркову карбоангідразу. У більшості випадків, зниження концентрації бікарбонатів відбувається на початку прийому препарату, хоча даний ефект може проявитися в будь-якому періоді лікування топіраматом.

Рівень зниження концентрації зазвичай слабкий або помірний (середнє значення становить 4 ммоль / л при використанні у дорослих пацієнтів в дозі вище 100 мг на день і близько 6 мг / кг / добу при використанні в педіатричній практиці). У рідкісних випадках у пацієнтів відзначається зниження концентрації бікарбонатів нижче рівня 10 ммоль / л. Деякі захворювання або способи лікування, що призводять до розвитку ацидозу (наприклад захворювання нирок, важкі респіраторні захворювання, епілептичний статус, діарея, хірургічні втручання, кетогенная дієта, прийом деяких лікарських препаратів), можуть бути додатковими факторами, що підсилюють бікарбонат-знижує ефект топірамату.

У дітей хронічний метаболічний ацидоз може призводити до уповільнення зростання. Ефект топірамату на зростання і можливі ускладнення, пов'язані з кістковою системою, не вивчались систематично у дітей і дорослих.

У зв'язку з вищевикладеним, при лікуванні топіраматом рекомендується проводити необхідні дослідження, включаючи визначення концентрації бікарбонатів у сироватці. При виникненні метаболічного ацидозу та його персистуванні, рекомендується знизити дозу або припинити прийом топірамату.

Посилене харчування. Якщо пацієнт втрачає вагу при лікуванні препаратом Топамакс®, то необхідно розглянути питання про доцільність посиленого харчування.

Вплив на водіння автомобіля і роботу з технікою

Препарат Топамакс® діє на ЦНС і може викликати сонливість, запаморочення та інші симптоми. Він також може викликати порушення зору. Ці несприятливі явища можуть становити небезпеку для хворих, які керують автомобілем і рухомими механізмами, особливо в період, поки не буде встановлена індивідуальна реакція хворого на препарат.

Условия хранения

Список Б .: У сухому місці, при температурі не вище 25 ° C.

Срок годности

24 мес.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Топамакс Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Топамакс? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Топамакс приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.