Реминил – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Janssen-Cilag G.m.b.H.

Действующие вещества
Класс заболеваний
Клинико-фармакологическая группа
  • Не указано. См. инструкцию
Фармакологическое действия
Фармакологическая группа
  • м-, н-Холиномиметики, в т.ч. антихолинэстеразные средства

Капсула Реминил (Reminyl)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Галантамин, будучи третичным алкалоидом, является селективным конкурентным и обратимым ингибитором ацетилхолинэстеразы. Помимо этого галантамин усиливает присущее ацетилхолину действие на никотиновые рецепторы, по-видимому вследствие связывания с аллостерическим участком рецептора.

Благодаря повышению активности холинергической системы может улучшаться когнитивная функция у пациентов с деменцией альцгеймеровского типа.

Показания к применению

Реминил показан для лечения деменции альцгеймеровского типа легкой или умеренной степени, в т.ч. c хроническими нарушениями мозгового кровообращения.

Форма выпуска

капсули пролонгованої дії 8 мг; блістер 7, пачка картонна 1;

капсули пролонгованої дії 8 мг; блістер 7, пачка картонна 4;

капсули пролонгованої дії 8 мг; флакон (флакончик) поліетиленовий 300, пачка картонна 1;

капсули пролонгованої дії 16 мг; блістер 7, пачка картонна 4;

капсули пролонгованої дії 16 мг; блістер 7, пачка картонна 8;

Фармакодинамика

Оборотно інгібує ацетилхолінестеразою, посилює і пролонгує дію ендогенного ацетилхоліну.

Полегшує проведення імпульсів у холінергічних, в т.ч. нервово-м'язових, синапсах, посилює процеси збудження в рефлекторних зонах спинного та головного мозку.

Підвищує тонус гладких і скелетних м'язів, стимулює секрецію травних і потових залоз. Викликає міоз і спазм акомодації, знижує внутрішньоочний тиск при закритокутовій глаукомі. При введенні в кон'юнктивальний мішок може викликати тимчасовий набряк кон'юнктиви.

Проникає через гематоенцефалічний бар'єр, підсилює процеси збудження в ЦНС. При використанні в комплексній терапії спастичних форм дитячого церебрального паралічу покращує нервово-м'язову провідність, збільшує скоротливу здатність м'язів, позитивно впливає на мнестичні функції.

Завдяки підвищенню активності холінергічної системи може поліпшуватися когнітивна функція у пацієнтів з деменцією типу Альцгеймера.

Фармакокинетика

Після одноразового перорального прийому 8 мг галантаміну він швидко всмоктується з ШКТ; його Сmax була досягнута через 1,2 години і склала (43 ± 13) нг / мл, а середня площа під кривою від нуля до безкінечності (AUC∞) становить (427 ± 102) нг год / мл. Абсолютна біодоступність галантаміну при пероральному прийомі становить 88,5%. Прийом галантаміну з їжею уповільнює його абсорбцію (Сmax знижується на 25%), але не впливає на кількість абсорбованого препарату (AUC).

Після багаторазового прийому галантаміну в дозі 12 мг 2 рази на добу середні концентрації в кінці дозового періоду і Сmax в плазмі варіювали від 30 до 90 нг / мл. Фармакокінетика галантаміну носить лінійний характер в дозовому діапазоні 4-16 мг 2 рази на добу.

Протягом 7 днів після одноразового перорального прийому 4 мг 3 H-галантаміну 90-97% радіоактивності виділилося з сечею і 2,2-6,3% - з калом. Після перорального прийому 18-22% дози екскретувалось у вигляді незміненого галантаміну з сечею протягом 24 год, нирковий кліренс був близько 65 мл / хв, що становить 20 -25% загального кліренсу з плазми.

Основними шляхами катаболізму є N-окислення, N-деметилювання, O- деметилювання, глюкуронізація і епімерізація. У людей з активним метаболізмом субстратів CYP2D6 найважливішим шляхом метаболізму є O-деметилювання. Кількість радіоактивних речовин, що виводяться із сечею та калом, у людей зі швидким і повільним метаболізмом не відрізнялися. Дослідження in vitro показали, що основними ізоферментами системи цитохрому Р450, які беруть участь у метаболізмі галантаміну, є 2D6 і 3А4.

У плазмі людей зі швидким і повільним метаболізмом основну частину радіоактивних речовин складають незмінений галантамін і його глюкуронід. У плазмі людей з швидким метаболізмом також виявляється глюкуронід О-дезметілгалантаміна.

Після одноразового прийому галантаміну в плазмі швидких і повільних метаболізаторов жоден з активних метаболітів (норгалантамін, О-деметілгалантамін і О- деметілноргалантамін) не був присутній у некон'югованій формі. Норгалантамін був виявлений в плазмі пацієнтів після багаторазового прийому галантаміну, але його кількість становила не більше 10% від рівнів галантаміну.

Результати клінічних випробувань продемонстрували, що у пацієнтів з хворобою Альцгеймера концентрації галантаміну в плазмі крові на 30-40% вище, ніж у молодих здорових осіб.

Фармакокінетичні параметри галантаміну у пацієнтів з легким порушенням функції печінки (5-6 балів за шкалою Чайлд-П'ю) були схожі з такими у здорових осіб. У пацієнтів з помірним порушенням функції печінки (7-9 балів за шкалою Чайлд-П'ю) AUC і Т 1/2 галантаміну були підвищені приблизно на 30% (див. «Спосіб застосування та дози»).

Розподіл галантамина було вивчено у молодих пацієнтів з різним ступенем порушення функцій нирок. Виведення галантамина послаблювалося в міру зниження Cl креатиніну. У пацієнтів з порушенням функцій нирок середньої тяжкості (Cl креатиніну 52-104 мл / хв) концентрація галантаміну в плазмі крові була підвищена на 38%, а у пацієнтів з тяжким порушенням (Cl креатиніну 9-51 мл / хв) - підвищена на 67% порівняно зі здоровими людьми того ж віку і ваги (Cl креатиніну> 121 мл / хв).

Популяційне фармакокінетичне дослідження і аналіз з використанням ряду моделей показали, що у пацієнтів з хворобою Альцгеймера і порушенням функції нирок дозу галантаміну коригувати не потрібно, якщо Cl креатиніну у них не менше 9 мл / хв (див. «Спосіб застосування та дози»), т .до. кліренс галантаміну у пацієнтів з хворобою Альцгеймера знижений.

Зв'язування з білками плазми: ступінь зв'язування галантаміну з білками плазми невелика і складає (17,7 ± 0,8)%. У цільный крові галантамін знаходиться переважно у формених елементах (52,7%) і в плазмі (39,0%), тоді як його фракція, пов'язана з білками плазми, складає всього лише 8,4%. Співвідношення концентрацій галантаміну кров / плазма одно 1,17.

Для галантаміну характерний повільний кліренс (кліренс з плазми становить близько 300 мл / хв) і помірний об'єм розподілу (середній об'єм розподілу в стаціонарному стані дорівнює 175 л).

Елімінація галантаміну носить біекспоненціальний характер, а кінцевий Т1 / 2 дорівнює приблизно 7-8 год.

У порівняльному дослідженні біодоступності препарату Ремініл® у формі капсул з тривалим вивільненням активної речовини, що приймається в дозі 24 мг 1 раз на день, і у формі таблеток з негайним вивільненням активної речовини, які приймаються у дозі 12 мг 2 рази на день, показана біоеквівалентність цих дозувань за показниками AUC 24 год і Сmin в рівноважному стані. Сmax, що досягається через 4,4 години після прийому капсул в дозі 12 мг 1 раз на день, була приблизно на 24% менше, ніж після прийому таблеток в дозі 12 мг 2 рази на день.

Прийом їжі не впливає на біодоступність препарату Ремініл® у формі капсул з тривалим вивільненням активної речовини в рівноважному стані. У дослідженні дозової залежності фармакокінетики препарату Ремініл® у формі капсул з тривалим вивільненням активної речовини у здорових літніх і молодих людей рівноважна концентрація в плазмі крові людей обох вікових груп досягалася протягом 6 днів при всіх дозах (8, 16 або 24 мг). В обох вікових групах фармакокінетика в рівноважному стані прямо залежала від дози в дослідженому діапазоні доз (8-24 мг).

Использование во время беременности

Досліджень застосування препарату Фемінал у вагітних жінок не проводилося.

Фемінал можна призначати вагітним жінкам, тільки якщо потенційна користь для них переважує можливий ризик для плоду.

Невідомо, чи виводиться Ремініл з грудним молоком, досліджень за участю годуючих жінок не проводилося. Жінки, які отримують Ремініл, повинні утримуватися від грудного вигодовування.

Противопоказания к применению

- Гіперчутливість до галантаміну гідроброміду або до будь-якої допоміжної речовини, що входить до складу цього препарату;

- Пацієнти з тяжким порушенням функції нирок (Cl креатиніну менше 9 мл / хв) - внаслідок відсутності даних про застосування;

- Тяжкі порушення функції печінки.

З обережністю:

- Загальна анестезія;

- Бронхіальна астма, ХОЗЛ;

- Брадикардія, AV блокада, синдром слабкості синусового вузла, нестабільна стенокардія;

- Супутня терапія препаратами, що сповільнюють ЧСС (дигоксин, бета-адреноблокатори);

- Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, обструкція ШКТ, період після перенесеної операції на органах ШКТ;

- Епілепсія;

- Обструкція сечових шляхів, період після перенесеної операції на сечовому міхурі.

Побочные действия

Нудота і блювання - найбільш часті небажані явища при проведенні клінічних випробувань - спостерігалися при підборі дози препарату, тривали в більшості випадків протягом менше 1 тижня та в основному були епізодичними. Призначення протиблювотних препаратів і забезпечення достатнього споживання рідини найбільш ефективно в таких випадках.

Побічні ефекти препарату Ремініл в терапевтичних дозах наведені з розподілом по частоті і системам органів. Частоту побічних ефектів класифікували наступним чином: дуже часто (≥1 / 10 випадків), часто (≥1 / 100, <1/10 випадків), нечасто (≥1 / 1000 і <1/100 випадків), рідко (≥1 / 10000 і <1/1000 випадків) і дуже рідко (<1/10000 випадків).

Порушення метаболізму та харчування: часто - зменшення апетиту, анорексія; нечасто - зневоднення (в окремих випадках - серйозне, що приводить до ниркової недостатності).

Психічні порушення: часто - депресія (дуже рідко з суїцидом); дуже рідко - зорові і слухові галюцинації.

Порушення з боку нервової системи: часто - запаморочення, головний біль, тремор, синкопе, загальмованість, сонливість; нечасто - збочення смаку, гиперсомния, парестезія.

Офтальмологічні порушення: нечасто - затуманений зір.

Порушення з боку вуха і лабіринту: дуже рідко - шум у вухах.

Порушення з боку серцево-судинної системи: часто - брадикардія; нечасто - AV блокада I ступеня, прискорене серцебиття, суправентрикулярна екстрасистолія, припливи, зниження артеріального тиску.

Порушення з боку травного тракту: дуже часто - нудота, блювання; часто - діарея, болі в області живота, диспепсія, шлунково-кишковий дискомфорт.

Гепатобіліарні порушення: дуже рідко - гепатит.

Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин: часто - посилене потовиділення.

Порушення з боку кістково-м'язової системи та сполучної тканини: часто - м'язові спазми; нечасто - м'язова слабкість.

Загальні порушення: часто - стомлення, слабкість.

Зміни вимірювань і лабораторних показників: часто - зменшення маси тіла; дуже рідко - збільшення рівня печінкових ферментів.

У плацебо-контрольованих клінічних дослідженнях препарату Ремініл дуже рідко спостерігалися такі небажані явища: гематурія, інфекції сечовивідних шляхів, риніт, анемія, підвищення АТ. Частота виникнення даних явищ у групі плацебо порівнювана з частотою виникнення в групі препарату Ремініл і, таким чином, зв'язок даних явищ із застосуванням препарату Ремініл не обгрунтована.

Способ применения и дозы

Всередину, 1 раз на добу (вранці), бажано під час прийому їжі.

схема прийому

Рекомендована початкова доза становить 8 мг на добу.

Пацієнти, вже приймають Ремініл в інших формах з негайним вивільненням активної речовини (табл.), Можуть перейти на прийом препарату Ремініл у формі капсул пролонгованої дії шляхом прийому останньої дози у формі таблеток ввечері і початку прийому у формі капсул 1 раз на день на наступний ранок.

При переході з препарату Ремініл у формі таблеток з негайним вивільненням активної речовини, прийнятих 2 рази на день, на Ремініл у формі капсул пролонгованої дії, прийнятих 1 раз на день, загальна добова доза повинна залишитися незмінною.

Під час лікування необхідно приймати достатню кількість рідини.

Підтримуюча доза

Початкова підтримуюча доза становить 16 мг на добу, пацієнти повинні приймати цю дозу не менше 4 тижнів.

Питання про підвищення підтримуючої дози до максимально рекомендованої 24 мг на добу слід вирішувати після всебічної оцінки клінічної ситуації, зокрема досягнутого ефекту і переносимості.

Після різкої відміни препарату Ремініл (наприклад при підготовці до операції) загострення симптомів не виникає.

При перерві в прийомі препарату протягом декількох днів слід приймати початкову дозу препарату Ремініл і потім підвищувати дозу за наведеною вище схемою до колишньої підтримуючої дози.

Діти

Ремініл не рекомендується застосовувати для лікування дітей. Дані щодо застосування препарату Ремініл у дітей відсутні.

Пацієнти із захворюваннями печінки та нирок

У пацієнтів з помірним і тяжким ураженням печінки концентрації галантаміну в плазмі можуть бути вище, ніж у пацієнтів без таких поразок. У пацієнтів з помірним порушенням функції печінки початкова доза (виходячи з фармакокінетичних даних) повинна становити 8 мг один раз на добу через день, її слід приймати вранці протягом не менше 1 тижня. Після цього пацієнти можуть приймати по 8 мг один раз на добу протягом не менше 4 тижнів. Добова доза не повинна перевищувати 16 мг.

Пацієнтам з тяжким порушенням функції печінки (> 9 балів за шкалою Чайлд-П'ю) Ремініл не рекомендується.

Пацієнтам з тяжким порушенням функції нирок (Cl креатиніну <9 мл / хв) Ремініл не рекомендується (у зв'язку з відсутністю даних).

У пацієнтів з Cl креатиніну більше 9 мл / хв дозу коригувати не потрібно.

Супутня терапія

Якщо пацієнт отримує сильні інгібітори коферментів CYP2D6 або CYP3A4, то може виникнути необхідність знизити дозу препарату Ремініл.

Передозировка

Симптоми: передбачається, що об'єктивні і суб'єктивні симптоми вираженої передозування галантаміну будуть схожі з аналогічними симптомами при передозуванні інших холіноміметиків. Спостерігаються в основному токсичні ефекти з боку ЦНС, парасимпатичної нервової системи і нервово-м'язових синапсів. Крім м'язової слабкості або фасцікуляціі можуть спостерігатися деякі або всі симптоми холінергічну кризи: сильна нудота, блювання, спастичні болі в животі, посилене слиновиділення, сльозотеча, нетримання сечі і калу, сильна пітливість, брадикардія, зниження артеріального тиску, колапс і судоми. Виражена м'язова слабкість у поєднанні з гіперсекрецією слизової оболонки трахеї і бронхоспазмом може призвести до летальної блокаді дихальних шляхів.

У повідомленнях, отриманих при постмаркетинговомуу контролі, описано розвиток двунаправленно- веретеноподібної шлуночкової тахікардії, подовження інтервалу QT, шлуночкової тахікардії з короткочасною втратою свідомості при випадковому прийомі 32 мг препарату Ремініл на добу.

Лікування: як і при передозуванні будь-якого іншого препарату, необхідно здійснювати звичайні підтримуючі заходи. У важких випадках в якості загального антидоту можна використовувати такі антихолінергічні препарати, як атропін. Спочатку рекомендується ввести 0,5-1,0 мг в / в, частота і величина наступних доз залежать від динаміки клінічного стану пацієнта.

Стратегії лікування передозувань постійно вдосконалюються, і тому слід звертатися в найближчий центр з лікування отруєнь для отримання новітніх рекомендацій, що стосуються лікування передозування галантаміну.

Взаимодействия с другими препаратами

Фармакодинамічні взаємодії

Внаслідок властивого йому механізму дії галантамін не можна застосовувати одночасно з іншими холиномиметиками.

Галантамін є антагоністом антихолінергічних препаратів. Як і інші холіноміметики, галантамін може вступати в фармакодинамічна взаємодія з препаратами, які знижують ЧСС (наприклад дигоксин і бета-адреноблокатори).

Будучи холіноміметиків, галантамін може посилювати блок нервово-м'язової провідності деполяризационного типу під час наркозу (наприклад при використанні як периферичного міорелаксанта суксаметонія броміду).

Фармакокінетичні взаємодії

У елімінації галантаміну беруть участь різні метаболічні шляхи і ниркова екскреція. Дослідження in vitro показали, що головну роль у метаболізмі галантамина грають коферменти CYP2D6 та CYP3A4.

Пригнічення секреції шлункового соку чи не порушує абсорбцію галантаміну.

Інші препарати, що впливають на метаболізм галантаміну

Препарати, що є сильними інгібіторами ферменту CYP2D6 і CYP3A4, можуть збільшувати AUC галантаміну. Фармакокінетичні дослідження з багаторазовим прийомом препаратів показали, що AUC галантаміну збільшується на 30 і 40% при одночасному застосуванні його відповідно з кетоконазолом і пароксетином.

При одночасному використанні з еритроміцином, який також є інгібітором ферменту CYP3A4, AUC галантаміну зростає тільки приблизно на 10%. Фармакокінетичні дослідження у пацієнтів з хворобою Альцгеймера показали, що кліренс галантаміну знижувався приблизно на 25-33% при одночасному застосуванні цього препарату з такими відомими інгібіторами ферменту CYP2D6, як амітриптилін, флуоксетин, флувоксамін, пароксетин або хінідин.

Таким чином, на початку лікування сильними інгібіторами ферментів CYP2D6 і CYP3A4 може підвищуватися частота холінергічних небажаних явищ, головним чином нудоти і блювоти. У цих ситуаціях, залежно від переносимості терапії конкретним пацієнтом, може знадобитися знизити підтримуючу дозу галантаміну.

Антагоніст рецепторів N-метил-D-аспартату (МДА) мемантін в дозі 10 мг 1 раз на добу протягом 2 днів, потім 10 мг 2 рази на день протягом 12 днів не впливав на фармакокінетику галантаміну в рівноважному стані після прийому дози 16 мг 1 раз на добу.

Вплив галантаміну на метаболізм інших препаратів

Терапевтичні дози галантаміну (12 мг 2 рази на добу) не впливали на кінетику дигоксину та варфарину. Галантамін не впливав на збільшення ПВ, викликане варфарином.

Дослідження in vitro показали, що галантамін має дуже слабку здатність інгібувати головні форми цитохрому Р450 людини.

Особые указания при приеме

Застосування препарату Ремініл при інших типах деменції або інших порушеннях пам'яті

Позитивні ефекти застосування препарату Ремініл у пацієнтів з іншими типами деменції та іншими типами порушення пам'яті не продемонстровані.

Пацієнти з хворобою Альцгеймера худнуть. Лікування інгібіторами ацетилхолінестерази, включаючи галантамін, супроводжується зниженням маси тіла таких пацієнтів, і тому під час лікування необхідно стежити за змінами маси тіла.

Як і інші холіноміметики, Ремініл слід застосовувати з обережністю при таких захворюваннях:

Серцево-судинні захворювання: внаслідок свого фармакологічної дії холіноміметики можуть викликати ваготонічні ефекти з боку серця (наприклад брадикардію). Наслідки таких ефектів можуть бути найбільш серйозними у пацієнтів із синдромом слабкості синусового вузла і з іншими суправентрикулярними порушеннями провідності, а також у пацієнтів, які одночасно отримують препарати, що знижують ЧСС, такі як дигоксин або бета-адреноблокатори. Лікування препаратом Ремініл супроводжувалося непритомністю і рідко - вираженою брадикардією. Слід застосовувати з обережністю при нестабільної стенокардії.

Шлунково-кишкові захворювання: у пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку виразкової хвороби, наприклад мають виразкову хворобу в анамнезі або схильних до неї, необхідно проводити моніторинг відповідних симптомів. Слід зазначити, однак, що клінічні випробування не виявили у пацієнтів, які отримували Ремініл, збільшення, порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо, частоти пептичних виразок і шлунково-кишкових кровотеч. Ремініл не рекомендується застосовувати у пацієнтів з обструкцією ШКТ, а також у пацієнтів, яким недавно була зроблена операція на органах травлення.

Неврологічні захворювання: вважається, що холіноміметики можуть викликати генералізовані судоми.

Слід пам'ятати, однак, що судомна активність може бути проявом самої хвороби Альцгеймера. У клінічних випробуваннях не спостерігалося підвищення частоти судом у пацієнтів, що приймали Ремініл, в порівнянні з пацієнтами, які отримували плацебо.

Легеневі захворювання: через холіноміметичну активність Ремініл слід застосовувати з обережністю у пацієнтів, страждаючих важкої бронхіальної астми або обструктивною хворобою легень.

Сечостатеві захворювання: Ремініл не рекомендується застосовувати у пацієнтів з обструкцією сечових шляхів, а також у пацієнтів, які нещодавно перенесли операцію на сечовому міхурі.

Безпека у пацієнтів зі слабким когнітивним порушенням (СКН)

Ремініл не призначений для пацієнтів зі СН, тобто для пацієнтів з ізольованим порушенням пам'яті, що перевищує очікуваний рівень для їх віку та освіти, але не задовольняє критеріям хвороби Альцгеймера.

Вплив на водіння автомобіля і роботу з механізмами

Хвороба Альцгеймера може негативно впливати на здатність до водіння автомобіля і роботі з механізмами. Крім того, сам Ремініл, як і інші холіноміметики, здатний викликати сонливість і запаморочення, які негативно відбиваються на водінні автомобіля і роботі з механізмами, особливо в перші тижні після початку лікування цим препаратом.

Условия хранения

При температурі 15-30 °C.

Срок годности

24 мес.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Реминил Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Реминил? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Реминил приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.