Рекормон – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Roche Diagnostics Gmbh

Фармакологическое действия
Фармакологическая группа
  • Стимуляторы гемопоэза

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения Рекормон (Recormon)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Эпоэтин бета — гликопротеид, состоящий из 165 аминокислот, который, являясь митогенным фактором и гормоном дифференцировки, способствует образованию эритроцитов из частично детерминированных клеток-предшественников эритропоэза. Рекомбинантный эпоэтин бета, полученный методом генной инженерии, по своему аминокислотному и углеводному составу идентичен эритропоэтину человека.

Эпоэтин бета после внутривенного и подкожного введения увеличивает число эритроцитов, ретикулоцитов и уровень гемоглобина, а также скорость включения железа (59Fe) в клетки, специфически стимулирует эритропоэз, не влияя на лейкопоэз. Цитотоксического действия эпоэтина бета на костный мозг или на клетки кожи человека не выявлено.

Показания к применению

- симптоматическая анемия при хроническом заболевании почек у больных, находящихся на диализе;

- симптоматическая анемия почечного генеза у больных, еще не получающих диализ;

- лечение симптоматической анемии у взрослых больных с сóлидными и гематологическими немиелоидными опухолями, получающих химиотерапию;

- увеличение объема донорской крови, предназначенной для последующей аутотрансфузии. Следует принимать во внимание зарегистрированный риск возникновения тромбоэмболических явлений. Использование по этому показанию возможно только у пациентов с умеренной анемией (уровень гемоглобина — 100–130 г/л (6,21–8,07 ммоль/л), без дефицита железа), если получить достаточное количество консервированной крови невозможно, а плановое крупное элективное оперативное вмешательство может потребовать большого объема крови (≥4 единиц — для женщин или ≥5 единиц — для мужчин);

- профилактика анемии у недоношенных новорожденных, родившихся с массой тела 750–1500 г до 34-й недели беременности.

Форма выпуска

ліофілізат для приготування розчину для підшкірного введення 1000 МО; флакон (флакончик) з розчинником в ампулах, піддон пластиковий 5, пачка картонна 2;

ліофілізат для приготування розчину для підшкірного введення 2000 МО; флакон (флакончик) з розчинником в ампулах, піддон пластиковий 5, пачка картонна 2;

ліофілізат для приготування розчину для підшкірного введення 5000 МО; флакон (флакончик) з розчинником в ампулах, піддон пластиковий 5, пачка картонна 2;

ліофілізат для приготування розчину для підшкірного введення 10000 МО; картридж двосекційний, пачка картонна 1;

ліофілізат для приготування розчину для підшкірного введення 20000 МО; картридж двосекційний, пачка картонна 1;

ліофілізат для приготування розчину для підшкірного введення 10000 МО; картридж двосекційний, пачка картонна 3;

ліофілізат для приготування розчину для підшкірного введення 20000 МО; картридж двосекційний, пачка картонна 3;

Фармакокинетика

Всмоктування

При п / к введенні препарату хворим з уремією тривале всмоктування забезпечує плато концентрації препарату в сироватці, час досягнення Cmax - 12-28 год.

Біодоступність епоетину бета при п / к введенні - 23-42% в порівнянні з в / в введенням.

Розподіл

Об'єм розподілу дорівнює обсягу циркулюючої плазми або в 2 рази перевищує його.

Виведення

У хворих з уремією і у здорових добровольців T1 / 2 при внутрішньовенному введенні становить 4-12 год. T1 / 2 термінальної фази при п / к введенні більше, ніж після в / в введення, і становить, в середньому, 13-28 год.

Фармакокінетика у особливих груп пацієнтів. Фармакокінетика епоетину бета у пацієнтів з печінковою недостатністю не вивчалась.

Использование во время беременности

Епоетін бета не чинить тератогенної дії на тварин. Інформація про безпеку застосування Рекормона® під час вагітності, в період пологів і період годування груддю отримана при післяреєстраційному використанні препарату.

При вагітності або в період пологів Рекормон ® слід призначати з обережністю, оскільки достатнього досвіду застосування при вагітності та в період пологів немає.

Ендогенний еритропоетин секретується в грудне молоко і повністю всмоктується в ШКТ новонародженого.

Вибір між продовженням годування грудьми або продовженням терапії Рекормоном роблять з урахуванням користі терапії для матері і користі грудного вигодовування для дитини.

Противопоказания к применению

- Підвищена чутливість до епоетину бета або будь-якого з компонентів препарату (при застосуванні Рекормону для шприц-ручки «Реко-Пен» - також підвищена чутливість до бензойної кислоти - метаболіту бензилового спирту);

- Неконтрольована артеріальна гіпертензія;

- Інфаркт міокарда чи інсульт протягом попереднього місяця, нестабільна стенокардія або підвищений ризик тромбозу глибоких вен (при венозній тромбоемболії в анамнезі) - при призначенні для збільшення обсягу донорської крові для аутогемотрансфузії;

- Вік до 3 років - для картриджів з ліофілізат для приготування розчину для п / к введення.

З обережністю:

- Рефрактерна анемія при наявності бласттрансформованих клітин, тромбоцитоз, епілепсія і хронічна печінкова недостатність;

- Маса тіла <50 кг для збільшення обсягу донорської крові для наступної аутотрансфузії.

Побочные действия

Серцево-судинна система: часто - виникнення або посилення вже наявної артеріальної гіпертензії (> 1, <10%), особливо у випадку швидкого підвищення гематокриту; гіпертонічний криз з явищами енцефалопатії (головні болі і сплутаність свідомості, чутливі і рухові порушення - порушення мови, ходи, аж до тоніко-клонічних судом), тромбоемболічні ускладнення в онкологічних хворих (> 0,1, <1%) і у пацієнтів, які готуються до аутотрансфузії (чіткого причинного зв'язку з препаратом не встановлено).

Нервова система: головні болі (> 1, але <10%), в т.ч. раптово виникаючі мігренеподібні головні болі.

Система кровотворення: дозозалежне збільшення числа тромбоцитів (що не виходить за межі норми і зникає при продовженні терапії), особливо після внутрішньовенного введення препарату. Рідко - тромбоцитоз (<0,01%). Тромбоз шунтів (> 0,01%, <0,1%) (можливо при неадекватній гепаринізації), особливо у хворих з тенденцією до зниження артеріального тиску або з ускладненнями артеріовенозної фістули (наприклад стеноз, аневризма та ін.).

Лабораторні показники: зниження концентрації феритину в сироватці одночасно з підвищенням гемоглобіну, зниження сироваткових показників обміну заліза. У хворих з уремією - минуща гіперкаліємія (чіткого причинного зв'язку з прийомом препарату не встановлено), гіперфосфатемія.

У недоношених новонароджених: зниження концентрації феритину в сироватці (> 10%), невелике збільшення числа тромбоцитів, особливо аж до 12-14-го дня життя.

Інші: рідко (від ≥1 / 10000 до ≤1 / 1000) - шкірні алергічні реакції: висип, свербіж, кропив'янка; реакції в місці ін'єкції. Дуже рідко (≤1 / 10000) - анафілактоїдні реакції; грипоподібні симптоми (особливо на початку терапії) зазвичай виражені слабо або помірно і зникають через декілька годин або декількох днів: лихоманка, озноб, головні болі, болі в кінцівках або кістках, нездужання.

Постмаркетингове спостереження: на тлі терапії Рекормоном зареєстровані окремі випадки (0,107 випадків на 10000 пацієнтороків при використанні Рекормону для лікування анемії ниркового генезу в / в і п / к і 0,158 випадків на 10000 жінкороків при п / к введенні Рекормону для лікування анемії ниркового генезу) парціальній червонокліткової аплазії, викликаної утворенням нейтралізуючих антіерітропоетін-антитіл.

Способ применения и дозы

Лікування анемії у хворих з хронічною нирковою недостатністю

П / к або в / в протягом 2 хв. Хворим, які перебувають на гемодіалізі - через артеріовенозних шунт в кінці сеансу діалізу. Хворим, які не отримують гемодіаліз, переважно вводити препарат п / к, щоб уникнути пункції периферичних вен.

Мета лікування - рівень гематокриту 30-35% або усунення необхідності переливань крові. Щотижневе зростання гематокриту не повинно перевищувати 0,5%. Не слід перевищувати його більш 35%. У хворих з артеріальною гіпертензією, серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями тижневе зростання гематокриту і його цільові показники слід визначати індивідуально, залежно від клінічної картини. Для деяких хворих оптимальний показник гематокриту знаходиться нижче 30%.

Лікування Рекормоном проводиться в 2 етапи.

Стадія корекції. П / к, початкова доза 20 МО / кг 3 рази на тиждень. При недостатньому підвищенні гематокриту (менше 0,5% на тиждень) дозу можна збільшувати кожні 4 тижні на 20 МО / кг 3 рази на тиждень. Сумарну тижневу дозу препарату можна також ділити на щоденні введення.

В / в у початковій дозі 40 МО / кг 3 рази на тиждень. При недостатньому підвищенні гематокриту через місяць дозу можна збільшити до 80 МО / кг 3 рази на тиждень. При необхідності в подальшому дозу слід збільшувати на 20 МО / кг 3 рази на тиждень з місячним інтервалом.

Незалежно від способу введення максимальна доза не повинна перевищувати 720 МО / кг на тиждень.

Підтримуюча терапія. Для підтримки гематокриту на рівні 30-35% дозу спочатку варто зменшити в 2 рази від попередньої дози. Згодом підтримуючу дозу підбирають індивідуально, з інтервалом в 1 або 2 тижнів.

При п / к введенні тижневу дозу можна вводити за 1 прийом або ділити на 3 або 7 введень на тиждень. При стабілізації стану на фоні одноразового введення на тиждень можна перейти на одноразове введення з двотижневим інтервалом, в цьому випадку може знадобитися збільшення дози.

У дітей доза препарату залежить від віку: як правило, чим менше вік дитини, тим більш високі дози епоетину бета йому потрібні. Але оскільки індивідуальна відповідь на препарат передбачити неможливо, доцільно починати з рекомендованого режиму дозування.

Лікування Рекормоном, як правило, проводиться тривало. При необхідності його можна перервати в будь-який час.

Профілактика анемії у недоношених новонароджених.

П / к 250 МО / кг 3 рази на тиждень якомога раніше, переважно з 3-го дня життя протягом 6 тижнів.

Профілактика і лікування анемії у хворих з сóліднимі пухлинами

Проводиться при гемоглобіні до початку хіміотерапії ≤ 130 г / л. Препарат вводять п / ш у початковій дозі 450 MЕ / кг на тиждень, розділяючи тижневу дозу на 3 або 7 введень. Якщо через 4 тижні гемоглобін підвищується недостатньо, дозу слід подвоїти. Лікування продовжує не більше 3 тижнів після закінчення хіміотерапії.

Якщо під час першого циклу хіміотерапії рівень гемоглобіну, незважаючи на лікування епоетином бета, знижується більш ніж на 10 г / л, подальше застосування препарату може бути неефективним.

Слід уникати підвищення гемоглобіну більш ніж на 20 г / л на місяць або вище 140 г / л. При зростанні гемоглобіну більш ніж на 20 г / л на місяць, дозу епоетину бета необхідно знизити на 50%. Якщо гемоглобін перевищує 140 г / л, препарат відміняють до тих пір, поки гемоглобін не знизиться до ≤120 г / л, а потім відновлюють лікування в дозі, що становить половину від попередньої тижневої дози.

Препарат вводять п / к рекомендована початкова доза становить 450 MЕ / кг на тиждень. Тижневу дозу можна вводити за один прийом або ділити на 3 або 7 введень. Якщо через 4 тижні рівень гемоглобіну підвищується не менше ніж на 10 г / л, лікування продовжують у тій же дозі. Якщо через 4 тижні гемоглобін підвищується менш ніж на 10 г / л можна збільшити дозу до 900 МО / кг на тиждень. Якщо через 8 тижнів лікування гемоглобін не підвищився хоча б на 10 г / л, позитивний ефект малоймовірний, і препарат слід відмінити.

При хронічному лимфоцитарному лейкозі лікування варто продовжувати до 4 тижнів після закінчення хіміотерапії. Максимальна доза - не більше 900 MЕ / кг на тиждень. Якщо за 4 тижні лікування гемоглобін зростає більш ніж на 20 г / л, дозу Рекормону слід зменшити вполовину. Якщо гемоглобін перевищує 140 г / л, лікування Рекормоном потрібно перервати до тих пір, поки його рівень не досягне ≤130 г / л, після чого терапію відновлюють у дозі рівній 50% від попередньої тижневої дози.

Лікування варто відновляти тільки в тому випадку, якщо найбільш ймовірною причиною анемії є недостатність еритропоетину.

Підготовка хворих до взяття донорської крові для наступної аутогемотрансфузії

В / в або п / к 2 рази на тиждень протягом 4 тижнів. У тих випадках, коли показник гематокриту у хворого (≥33%) дозволяє здійснити забір крові, Рекормон вводять в кінці процедури. Протягом всього курсу лікування гематокрит не повинен перевищувати 48%.

Дозу препарату лікар-трансфузіолог і хірург визначають індивідуально, залежно від того, який об'єм крові буде взятий у хворого і від його еритроцитарного резерву. Об'єм крові, що буде взятий у хворого, залежить від передбачуваної крововтрати, наявних методик консервації крові і загального стану пацієнта; він повинен бути достатнім для того, щоб уникнути переливання крові від іншого донора. Об'єм крові, що буде взятий у хворого, виражається в одиницях (одна одиниця еквівалентна 180 мл еритроцитів).

Можливість донорства залежить, головним чином, від об'єму крові у даного пацієнта і вихідного гематокриту. Обидва показники визначають ендогенний еритроцитарний резерв, який можна розрахувати за наступною формулою:

ендогенний еритроцитарний резерв = об'єм крові [мл] × (гематокрит - 33): 100
жінки: об'єм крові [мл] = 41 [мл / кг] × маса тіла [кг] + 1 200 [мл]

чоловіки: об'єм крові [мл] = 44 [мл / кг] × маса тіла [кг] + 1 600 [мл] (при масі тіла ≥45 кг).

Показання до застосування Рекормону і його разова доза визначаються за номограмами, виходячи з необхідного обсягу донорської крові та ендогенного еритроцитарного резерву.

Максимальна доза не повинна перевищувати 1600 МО / кг на тиждень при в / у введенні і 1200 МЕ / кг на тиждень при п / к введенні.

Інструкція по застосуванню

Флакон з ліофілізованим порошком для приготування розчину для ін'єкцій

Порошок розчиняють у вмісті додається ампули з розчинником. Приготований розчин повинен бути використаний протягом 2 ч. Застосовувати слід тільки світлий прозорий або злегка опалесцентний розчин, який не містить видимих ​​домішок. Невикористаний розчин повинен бути знищений.

Щоб уникнути несумісності або зниження активності препарату не можна використовувати скляний шприц, слід користуватися тільки пластмасовими матеріалами для ін'єкцій.

Шприц-тюбик з препаратом Рекормон готовий до вживання. Що міститься в ньому розчин стерильний і не містить консервантів. Застосовувати слід тільки світлий прозорий або злегка опалесцентний розчин, який не містить видимих ​​домішок. Якщо після ін'єкції в шприц-тюбику залишилося деяку кількість препарату, повторне введення його неприпустимо.

Інструкція по застосуванню шприц-тюбика

1. Вийняти один шприц-тюбик з упаковки і переконатися в тому, що розчин прозорий, безбарвний і не містить видимих ​​домішок. Зняти ковпачок зі шприца.

2. Вийняти з упаковки одну голку, надіти її на шприц і зняти з голки захисний ковпачок.

3. Видалити повітря зі шприца і голки, тримаючи шприц вертикально, обережно просуваючи поршень вгору. Натискати на поршень до тих пір, поки в шприці не залишиться необхідна доза Рекормона®.

4. Протерти шкіру в місці ін'єкції змоченою спиртом ватою. Великим і вказівним пальцем узяти шкіру в складку. Тримаючи корпус шприца ближче до голки, ввести голку під шкіру. Ввести розчин Рекормону. Швидко вийняти голку і притиснути місце уколу стерильною сухою ватою.

Картридж з Рекормоном для шприц-ручки Реко-Пен являє собою двосекційний картридж, що містить порошок для приготування розчину для ін'єкцій та розчинник з консервантами. Готовий розчин виходить шляхом введення картриджа в шприц-ручку Реко-Пен відповідно до інструкції.

Картриджі з Рекормоном слід використовувати тільки в шприц-ручці Реко-Пен.

Рекомендується використовувати голки для шприц-ручки Реко-Пен (наприклад голки «Пенфайн»).

Приготований у картриджі розчин зберігається 1 міс при температурі 2-8 ° C.

Передозировка

Терапевтичний індекс Рекормону дуже широкий, проте слід брати до уваги індивідуальну відповідь на терапію на початку лікування.

Симптоми: можливий надмірний фармакодинамический відповідь, тобто надмірний еритропоез з жізнеугрожающімі серцево-судинними ускладненнями.

Лікування: при високому показнику Hb необхідно тимчасово перервати терапію Рекормоном. При необхідності може бути проведена флеботомія.

Взаимодействия с другими препаратами

Отримані до теперішнього часу дані не виявили будь-яких взаємодій Рекормону з іншими препаратами. Щоб уникнути несумісності або зниження активності препарату не можна використовувати інший розчинник і змішувати препарат з іншими ЛЗ або ін'єкційними розчинами.

Особые указания при приеме

Неадекватне застосування препарату здоровими людьми (наприклад в якості допінгу) може викликати різке збільшення показника Hb, що супроводжується загрозливими для життя ускладненнями з боку серцево-судинної системи.

Оскільки в окремих випадках відзначалися анафілактоїдні реакції, перша доза препарату повинна вводитися під контролем лікаря.

Слід регулярно контролювати показники тромбоцитів, гематокриту і Hb на фоні терапії Рекормоном.

Слід з обережністю застосовувати Рекормон при рефрактерної анемії при наявності бласттрансформованих клітин, епілепсії, тромбоцитозі і хронічної печінкової недостатності. До початку лікування Рекормоном необхідно виключити дефіцит вітаміну B12 і фолієвої кислоти, т. к. вони знижують ефективність терапії.

Слід виключити дефіцит заліза до початку лікування Рекормоном®, а також протягом усього періоду терапії. При необхідності може бути призначена додаткова терапія препаратами заліза відповідно до клінічними рекомендаціями.

При лікуванні хворих з важкими формами фенілкетонурії слід брати до уваги наявність фенілаланіну в якості допоміжної речовини: у кожному шприц-тюбику - до 0,3 мг (у дозуваннях 1 000 і 2000 ME) або до 0,6 мг (у дозуваннях 10000, 20000, 30000 ME), в кожному картриджі - до 0,5 мг.

Відсутність ефекту: найбільш частими причинами неповного відповіді на лікування засобами, що стимулюють еритропоез, є дефіцит заліза і запалення (як результат уремії або прогресуючого метастатичного раку). Наступні стану знижують ефективність лікування засобами, що стимулюють еритропоез: хронічна крововтрата, фіброз кісткового мозку, різке збільшення концентрації алюмінію, обумовлене гемодіалізом, дефіцит фолієвої кислоти або вітаміну В12, гемоліз. Якщо всі перераховані стану виключені й у хворого спостерігається раптове зниження Hb, ретикулоцитопенія і виявляються антитіла до еритропоетину, необхідно провести дослідження кісткового мозку для виключення парціальної красноклеточной аплазії (ПККА). При розвитку ПККА терапію Рекормоном необхідно припинити і пацієнтів не слід переводити на терапію іншими стимуляторами еритропоезу. ПККА, викликана нейтралізуючими антіерітропоетін-антитілами, може бути асоційована з терапією стимуляторами еритропоезу, в т.ч. і з терапією Рекормоном (0,107 випадків на 10000 жінкороків - при використанні Рекормону для лікування анемії ниркового генезу в / в і п / к; 0,158 випадків на 10000 жінкороків - при п / к введенні Рекормону для лікування анемії ниркового генезу). Не рекомендується переводити пацієнтів на терапію Рекормоном при підозрі на наявність або при підтвердженому наявності нейтралізуючих еритропоетин антитіл.

Ефект па пухлинний ріст: епоетин є факторами росту, які в основному стимулюють утворення еритроцитів, еритропоетинових рецептори можуть бути присутніми на поверхні різних пухлинних клітин. Не можна виключити, що кошти, стимулюючі еритропоез, можуть стимулювати ріст злоякісного утворення будь-якого типу.

У клінічних дослідженнях при лікуванні анемії у онкологічних хворих епоетином бета статистично достовірного погіршення показника виживаності та прогресування пухлини не зареєстровано.

У пацієнтів з хронічним захворюванням нирок або з злоякісними пухлинами, які отримують хіміотерапію, можуть виникати епізоди підвищення артеріального тиску і погіршення перебігу вже наявної артеріальної гіпертензії, особливо при різкому підвищенні Hb. Підвищення АТ може бути усунуто медикаментозно, при відсутності ефекту необхідна тимчасова перерва в лікуванні Рекормоном.

Рекомендується регулярно контролювати артеріальний тиск (особливо на початку терапії), в т.ч. між сеансами діалізу у пацієнтів з анемією ниркового генезу. В окремих пацієнтів з хронічним захворюванням нирок може виникати гіпертонічний криз з явищами енцефалопатії навіть при нормальному або низькому АТ. Необхідна негайна консультація терапевта і особливо при виникненні раптових гострих мігренеподібних головних болів.

В ході лікування Рекормоном рекомендується періодично контролювати рівень калію в сироватці крові. При виникненні гіперкаліємії необхідно тимчасово відмінити Рекормон ® до нормалізації концентрації калію.

Пацієнтам з хронічним захворюванням нирок потрібне збільшення дози гепарину під час сеансу гемодіалізу внаслідок підвищення Hb. Можлива оклюзія діалізної системи при неадекватній гепаринізації. Рекомендується рання ревізія шунта та своєчасна профілактика тромбозів (наприклад прийом ацетилсаліцилової кислоти).

Можливо помірне дозозалежне збільшення кількості тромбоцитів в межах норми, особливо після в / в призначення Рекормону, з подальшим самостійним поверненням до нормальних значень при продовженні терапії. У перші 8 тижнів терапії необхідний щотижневий підрахунок формених елементів і, особливо, тромбоцитів.

Якщо Рекормон призначають перед забором аутологічної донорської крові, слід дотримуватися рекомендацій із процедури донорства:

- Кров можна брати тільки у пацієнтів з величиною гематокриту ≥33% (або гемоглобіном не менше 110 г / л (6,83 ммоль / л);

- Особливу обережність слід дотримувати у хворих з масою тіла менше 50 кг;

- Об'єм крові, що забирається одномоментно, не повинен перевищувати 12% від розрахункового об'єму крові пацієнта.

Можливе збільшення кількості тромбоцитів у межах норми у пацієнтів, які отримують Рекормон перед забором аутологічної донорської крові, тому слід контролювати кількість тромбоцитів щотижня. Лікування Рекормоном переривають при підвищенні тромбоцитів більше ніж на 150 · 109 / л або при тромбоцитозі.

Лікування Рекормоном показано тільки тим пацієнтам, яким найбільш важливо уникати гомологичной гемотрансфузії, беручи до уваги співвідношення ризик-користь при гомологичной трансфузии.

Можливе незначне підвищення числа тромбоцитів при профілактиці анемії у недоношених новонароджених (аж до 12-14 дня), тому рекомендований регулярний контроль тромбоцитів.

Рішення про застосування Рекормону у хворих з нефросклерозом, які не отримують діаліз, необхідно приймати індивідуально, тому можна повністю виключити можливість більш швидкого погіршення функції нирок.

У більшості випадків одночасно з підвищенням гемоглобіну знижується концентрація феритину в сироватці. Тому всім хворим з анемією ниркового генезу і з концентрацією феритину сироватки менш 100 мкг / л або насиченням трансферину менше 20% рекомендується пероральний прийом препаратів заліза (Fe2 +) у дозі 200-300 мг / добу.

Хворим з онкологічними та гематологічними захворюваннями терапію препаратами заліза проводять за тими ж принципами, при цьому пацієнтам з мієломною хворобою, неходжкінські лімфоми або хронічним лімфоцитарний лейкоз з насиченням трансферину менше 25% можна вводити 100 мг Fe3 + в тиждень в / в.

Недоношеним дітям пероральна терапія препаратами заліза в дозі 2 мг Fe2 + на добу повинна призначатися якомога раніше (найпізніше - на 14-й день життя). Дозу заліза коригують залежно від рівня сироваткового феритину. Якщо він стійко зберігається на рівні нижче 100 мкг / мл або є інші ознаки дефіциту заліза, дозу препаратів заліза варто збільшити до 5-10 мг / добу і проводити терапію до купірування ознак недостатності заліза.

Хворим з помірною анемією перед плановим великим оперативним втручанням препарат призначають з урахуванням переваги застосування епоетину бета і підвищенням ризику тромбоемболічних ускладнень.

У хворих, що готуються до здачі крові для наступної аутотрансфузії, оскільки у них є вказівки на тимчасовий дефіцит заліза, пероральну терапію препаратами заліза (Fe2 +) у дозі 300 мг / добу слід починати одночасно з терапією Рекормоном і продовжувати до нормалізації показників феритину. Якщо незважаючи на пероральну замісну терапію залізом, розвиваються ознаки недостатності заліза (рівень феритину ≤20 мкг / л або ,насичення трансферину менше 20%), необхідно розглянути питання про додаткове в / в введенні препаратів заліза.

Розчин Рекормону в картриджі містить як консервант бензиловий спирт, здатний викликати у новонароджених неврологічні та інші ускладнення, які іноді можуть носити фатальний характер.

Вплив на здатність керувати автомобілем та роботу з механізмами

Дослідження з вивчення впливу препарату на здатність керувати автомобілем та роботу з механізмами не проводилися. Виходячи з механізму дії і профілю безпеки, Рекормон не володіє такою дією.

Условия хранения

Список Б.: У захищеному від світла місці, при температурі 2-8 ° C (Не заморожувати).

Срок годности

24 мес.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Рекормон Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Рекормон? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Рекормон приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.