Фиразир – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Shire Pharmaceuticals Group Plc

Действующие вещества
Класс заболеваний
Клинико-фармакологическая группа
  • Не указано. См. инструкцию
Фармакологическое действия
  • Не указано. См. инструкцию

Фармакологическая группа
  • Другие сердечно-сосудистые средства

Раствор для подкожного введения Фиразир (Firazir)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

НАО — аутосомно-доминантное заболевание, которое возникает в связи с отсутствием или дисфункцией ингибитора С1-эстеразы. Приступы НАО сопровождаются повышенным высвобождением брадикинина, который является основным медиатором воспаления, что лежит в основе развития клинических проявлений синдрома.

НАО проявляется в виде рецидивирующих отеков кожных покровов и слизистых оболочек органов дыхания и ЖКТ. Продолжительность приступа обычно составляет от 2 до 5 дней.

Икатибант является синтетическим селективным антагонистом рецепторов брадикинина типа 2 (B2). Представляет собой декапептид, по химической структуре близкий брадикинину, имеющий в составе 5 аминокислот. Повышение уровня брадикинина является ключевым моментом в развитии клинических симптомов острого приступа НАО.

Икатибант вводили молодым здоровым добровольцам в дозах 0,8 мг/кг в течение более 4 ч; 1,5 мг/кг/сут или 0,15 мг/кг/сут в течение 3 сут, что сопровождалось предотвращением развития брадикинининдуцированной гипотензии, вазодилатации и рефлекторной брадикардии. Установлено, что икатибант проявляет свойства конкурентного антагониста даже в случае увеличения концентрации брадикинина в 4 раза.

Как показано в проведенных контролируемых исследованиях, в большинстве случаев необходимо однократное введение икатибанта. Время начала купирования приступа НАО в среднем составляет от 0,6 до 1 ч.

Показания к применению

Симптоматическое лечение острых приступов НАО, обусловленного дефицитом ингибитора С1-эстеразы, у взрослых.

Форма выпуска

розчин для ін'єкцій 10 мг / мл; шприц 3 мл з голкою (голками), пачка картонна 1;

Склад

Розчин для ін'єкцій 1 мл
ікатібант (вільне підстава) 10 мг
(відповідає змісту ікатібанта ацетату близько 12,5 мг)
допоміжні речовини: натрію гідроксид - 0,64 мг; оцтова кислота льодяна - 1,32 мг; натрію хлорид - 7,45 мг; вода для ін'єкцій - до 1 мл
по 3 мл в попередньо заповненому шприці з прозорого скла, забезпеченому обмежувачем ходу поршня сірого кольору з бромбутіла, покритого фторполімери, адаптором з насадкою Люера з полікарбонату, закритим навинчивающейся кришечкою, і упором для пальців білого кольору з поліпропілену. По 1 шприцу разом з голкою (25G, 16 мм) у блістерній упаковці; в пачці картонній 1 блістерна упаковка.

Фармакодинамика

НАО - аутосомно-домінантне захворювання, яке виникає у зв'язку з відсутністю або дисфункцією інгібітора С1-естерази. Напади НАО супроводжуються підвищеним вивільненням брадикініну, який є основним медіатором запалення, що лежить в основі розвитку клінічних проявів синдрому.

НАО проявляється у вигляді рецидивуючих набряків шкірних покривів і слизових оболонок органів дихання і ШКТ. Тривалість нападу зазвичай становить від 2 до 5 днів.

Ікатібант є синтетичним селективним антагоністом рецепторів брадикініну типу 2 (B2). Являє собою декапептид, за хімічною структурою близький брадикинину, що має в складі 5 амінокислот.

Підвищення рівня брадикініну є ключовим моментом у розвитку клінічних симптомів гострого нападу НАО.

Ікатібант вводили молодим здоровим добровольцям в дозах 0,8 мг / кг протягом більше 4 год; 1,5 мг / кг / добу або 0,15 мг / кг / добу протягом 3 діб, що супроводжувалося запобіганням розвитку брадікінініндукованої гіпотензії, вазодилатації і рефлекторної брадикардії. Встановлено, що ікатібант проявляє властивості конкурентного антагоніста навіть у разі збільшення концентрації брадикініну в 4 рази.

Як показано в проведених контрольованих дослідженнях, в більшості випадків необхідно одноразове введення ікатібанта. Час початку купірування нападу НАО в середньому становить від 0,6 до 1 години.

Фармакокинетика

Фармакокінетика ікатібанта вивчалася в дослідженнях з в / в і п / к введенням препарату здоровим особам і хворим з гострими епізодами спадкового ангіоневротичного набряку (НАО).

Фармакокінетичні параметри ікатібанта в групі пацієнтів з НАО не відрізнялися від відповідних показників у групі здорових осіб.

Абсорбція

При п / к введенні абсолютна біодоступність ікатібанта становить 97%. Tmax в плазмі крові - приблизно 0,5 год.

Розподіл

Vss препарату в організмі людини становить близько 20-25 л. Зв'язок з білками плазми крові - 44%.

Метаболізм

В процесі метаболізму ікатібанта під дією протеолітичних ферментів утворюються неактивні метаболіти, які повністю виводяться через нирки. У дослідженнях in vitro підтверджено, що ікатібант не зазнає метаболізму шляхом окислення, не є інгібітором основних ферментів (CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 та 3A4) CYP450 і не індукує CYP1A2 і 3A4.

Виведення

Препарат в основному піддається метаболізму, і близько 10% його виводиться через нирки у незміненому вигляді. Cl становить 15-20 л / год, незалежно від дози препарату. T1 / 2 складає 1-2 год.

Особливі групи хворих

Є дані про те, що екскреція ікатібанта зменшується з віком на 50-60% у літніх хворих (75-80 років) у порівнянні з пацієнтами у віці 40 років. Стать і маса тіла не роблять впливу на параметри фармакокінетики.

Обмежені дані дозволяють припустити, що фармакокінетичні параметри також не змінюються при зниженні функції печінки і нирок. Вплив расової приналежності на фармакокінетику ікатібанта не вивчалось.

Відсутні дані досліджень фармакокінетики препарату у дітей.

Использование во время беременности

У зв'язку з відсутністю клінічних даних застосування Фіразіра в період вагітності та у жінок, які планують вагітність, не рекомендується. Дані доклінічних досліджень вказують на несприятливий вплив препарату на процес імплантації плодового яйця і розродження.

Проте Фіразір може застосовуватися при вагітності при ретельному зіставленні співвідношення користь / ризик для матері та плоду, наприклад для лікування загрозливого життя гострого нападу НАО, що супроводжується набряком гортані.

Фіразір проникає в грудне молоко, тому після застосування препарату слід виключити годування груддю на 12 год.

Противопоказания к применению

- підвищена чутливість до компонентів препарату (активної речовини та допоміжних речовин);

- одночасний прийом інгібіторів АПФ;

- дитячий вік до 18 років (ефективність і безпека застосування не встановлені).

З обережністю

При супутній ІХС, враховуючи властивості антагоніста рецепторів брадикініну типу 2, не можна виключити можливість погіршення функції міокарда і зниження коронарного кровообігу, тому з обережністю слід призначати Фіразір пацієнтам з гострим коронарним синдромом.

Ікатібант може знижувати позитивний нейропротектівний ефект брадикініну пізньої фази, хоча відзначений факт позитивного впливу блокади рецепторів B2 в гострий період порушення мозкового кровообігу. Отже, необхідно з обережністю призначати ікатібант пацієнтам у перші тижні інсульту.

Способ применения и дозы

Ін'єкції препарату Фіразір можуть бути виконані тільки кваліфікованим медичним співробітником.

Самостійне введення препарату Фіразір пацієнтам заборонено! Фіразір вводиться одноразово в дозі 30 мг повільно п / к в область передньої черевної стінки. У разі недостатньої ефективності застосування першої дози препарату та розвитку рецидивуючого нападу НАО, повторно препарат Фіразір в дозі 30 мг можна ввести через 6 годин. Третя доза препарату може бути введена ще через 6 годин. Максимальна добова доза - 90 мг (3 ін'єкції препарату).

Пацієнти з клінічними проявами набряку гортані повинні бути терміново госпіталізовані; їм слід перебувати під наглядом лікаря до повного купірування нападу НАО.

Діти та підлітки

Відсутні дані застосування препарату Фіразір у дітей.

Літні хворі

Дані про використання препарату Фіразір в групі хворих старше 65 років обмежені.

Порушення функції печінки

При захворюваннях печінки не потрібна зниження дози препарату Фіразір.

Порушення функції нирок

При захворюваннях нирок не потрібна зниження дози препарату Фіразір.

Передозировка

Не відмічено випадків передозування препарату Фіразір. У клінічному дослідженні препарат застосовувався у здорових добровольців у дозі 3,2 мг / кг в / в (що приблизно в 8 разів перевищувало терапевтичну дозу). Введення препарату Фіразір супроводжувалося короткочасною артеріальною гіпотензією та / або місцевою реакцією (почервонінням, сверблячкою в місці ін'єкції).

Спеціального лікування не проводиться.

Взаимодействия с другими препаратами

Фармакокінетична взаємодія препарату Фіразір з ізоферментами CYP450 не встановлено.

Одночасне застосування препарату Фіразір та інгібіторів АПФ не вивчалось.

Особые указания при приеме

У зв'язку з підвищенням рівня брадикініну в плазмі крові у хворих з НАО спільне застосування препарату Фіразір з інгібіторами АПФ протипоказано.

Одна доза препарату вводиться одноразово. У клінічних дослідженнях протягом одного місяця препарат Фіразір застосовували не більше 8 разів.

Вплив на здатність керування транспортними засобами та механізмами

Фіразір володіє незначним або помірним впливом на здатність керувати транспортними засобами та механізмами.

Пацієнтам в період лікування слід утриматися від керування автотранспортом і занять потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.

Условия хранения

При температурі не вище 25 ° C.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Фиразир Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Фиразир? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Фиразир приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.