Изопринозин – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Teva Pharmaceuticals Ltd

Фармакологическое действия
Фармакологическая группа
  • Противовирусные (за исключением ВИЧ) средства

Таблетки пероральные Изопринозин (Isoprinosine)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Изопринозин — синтетическое комплексное производное пурина, обладающее иммуностимулирующей активностью и неспецифическим противовирусным действием. Восстанавливает функции лимфоцитов в условиях иммунодепрессии, повышает бластогенез в популяции моноцитарных клеток, стимулирует экспрессию мембранных рецепторов на поверхности Т-хелперов, предупреждает снижение активности лимфоцитарных клеток под влиянием ГКС, нормализует включение в них тимидина. Изопринозин оказывает стимулирующее влияние на активность цитотоксических Т-лимфоцитов и естественных киллеров, функции Т-супрессоров и Т-хелперов, повышает продукцию иммуноглобулина (Ig) G, интерферона-гамма, ИЛ-1 и ИЛ-2, снижает образование провоспалительных цитокинов — ИЛ-4 и ИЛ-10, потенцирует хемотаксис нейтрофилов, моноцитов и макрофагов. Препарат проявляет противовирусную активность in vivo в отношении вирусов Herpes simplex, ЦМВ и вируса кори, вируса Т-клеточной лимфомы человека типа III, полиовирусов, вирусов гриппа А и В, ЕСНО-вируса (энтероцитопатогенный вирус человека), вирусов энцефаломиокардита и конского энцефалита. Механизм противовирусного действия Изопринозина связан с ингибированием вирусной РНК и фермента дигидроптероатсинтетазы, участвующего в репликации некоторых вирусов, усилением подавленного вирусами синтеза мРНК лимфоцитов, что сопровождается подавлением биосинтеза вирусной РНК и трансляции вирусных белков, повышением продукции лимфоцитами интерферонов-альфа и -гамма, обладающих противовирусными свойствами. При комбинированном назначении усиливает действие интерферона-альфа, противовирусных средств (ацикловира и зидовудина).

Показания к применению

- лечение гриппа и других ОРВИ;
- инфекции, вызываемые вирусом Herpes simplex 1-го, 2-го, 3-го и 4-го типов: генитальный и лабиальный герпес, герпетический кератит, опоясывающий лишай, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барр;
- ЦМВ-инфекция;
- корь тяжелого течения;
- папилломавирусная инфекция: папилломы гортани/голосовых связок (фиброзного типа), папилломавирусная инфекция гениталий у мужчин и женщин, бородавки;
- контагиозный моллюск.

Форма выпуска

таблетки 500 мг; блістер 10, пачка картонна 5;
таблетки 500 мг; блістер 10, пачка картонна 2;
таблетки 500 мг; блістер 10, пачка картонна 3;

Склад

Таблетки 1 табл.
инозин пранобекс 500 мг
допоміжні речовини: манітол; крохмаль пшеничний; повідон; магнію стеарат
в блістері 10 шт.; в пачці картонній 2, 3, 5 блістерів.

Фармакодинамика

Ізопринозин - синтетична комплексна похідна пурину, що володіє імуностимулюючою активністю і неспецифічною противірусною дією. Відновлює функції лімфоцитів в умовах імунодепресії, підвищує бластогенез в популяції моноцитарних клітин, стимулює експресію мембранних рецепторів на поверхні Т-хелперів, попереджає зниження активності лімфоцитарних клітин під впливом ГКС, нормалізує включення в них тимідину.

Ізопринозин має стимулюючий вплив на активність цитотоксичних Т-лімфоцитів і природних кілерів, функції Т-супресорів і Т-хелперів, підвищує продукцію імуноглобуліну (Ig) G, інтерферону-гамма, ІЛ-1 і ІЛ-2, знижує утворення прозапальних цитокінів - ІЛ 4 і ІЛ-10, потенціює хемотаксис нейтрофілів, моноцитів і макрофагів. Препарат проявляє противірусну активність in vivo по відношенню до вірусів Herpes simplex, ЦМВ і вірусу кору, вірусу Т-клітинної лімфоми людини типу III, поліовірусов, вірусів грипу А і В, ЕСНО-вірусу (ентероцитопатогенний вірус людини), вірусів енцефаломіокардіта і кінського енцефаліту.

Механізм противірусної дії ізопринозин пов'язаний з пригніченням вірусної РНК і ферменту дигідроптероатсинтетази, який бере участь в реплікації деяких вірусів, посиленням пригніченого вірусами синтезу мРНК лімфоцитів, що супроводжується пригніченням біосинтезу вірусної РНК і трансляції вірусних білків, підвищенням продукції лімфоцитами інтерферонів-альфа і гамма-, що володіють противірусними властивостями . При комбінованому призначенні підсилює дію інтерферону-альфа, противірусних засобів (ацикловіру та зидовудину).

Фармакокинетика

Після прийому всередину препарат добре всмоктується з шлунково-кишкового тракту. C Max інгредієнтів в плазмі крові визначається через 1-2 год.

Швидко метаболізується і виділяється через нирки. Метаболізується аналогічно ендогенних пуріновим нуклеотидам з утворенням сечової кислоти. N-N-диметиламіно-2-пропранолон метаболізується до N-оксиду, а пара-ацетамідобензоат - до про-ацилглюкуроніду. Не виявлено кумуляції препарату в організмі. T1 / 2 складає 3,5 ч - для М-М-диметиламіно-2-пропранолона і 50 хв - для пара-ацетамідобензоата. Елімінація препарату та його метаболітів з організму відбувається протягом 24-48 год.

Использование во время беременности

Не рекомендується застосовувати препарат під час вагітності та в період годування груддю, тому що безпека застосування не досліджувалася.

Использование при нарушением функции почек

Протипоказаний при хронічній нирковій недостатності, сечокам'яної хвороби.

Після 4 тижнів застосування доцільно щомісяця проводити контроль функції нирок (рівень креатиніну, сечової кислоти).

Другие особые случаи при приеме

Після 4 тижнів застосування доцільно щомісяця проводити контроль функції печінки (активність трансаміназ).

Противопоказания к применению

- підвищена чутливість до компонентів препарату;

- подагра;

- мочекам'яна хвороба;

- аритмії;

- хронічна ниркова недостатність;

- дитячий вік до 3 років (маса тіла до 15-20 кг).

Побочные действия

Частота розвитку побічних ефектів після застосування препарату класифікована відповідно до рекомендацій ВООЗ. Часто - ≥1 і <10%., Іноді - ≥0,1 і <1%.

З боку шлунково-кишкового тракту: часто - нудота, блювота, біль в епігастрії, іноді - діарея, запор.

З боку печінки та жовчовивідних шляхів: часто - тимчасове підвищення активності трансаміназ і лужної фосфатази в плазмі крові, підвищення концентрації сечовини в плазмі крові.

З боку шкіри і підшкірно-жирової клітковини: часто - свербіж.

З боку нервової системи: часто - головний біль, запаморочення, слабкість; іноді - сонливість, безсоння.

З боку сечовидільної системи: іноді - поліурія.

З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: часто - біль в суглобах, загострення подагри.

Способ применения и дозы

Всередину, після їди, запиваючи невеликою кількістю води.

Рекомендована доза дорослим і дітям з 3 років (маса тіла від 15-20 кг) становить 50 мг / кг / сут, розділена на 3-4 прийоми. Дорослим - по 6-8 табл. / добу, дітям - по 1/2 табл. / 5 кг маси тіла / добу. При важких формах інфекційних захворювань доза може бути збільшена індивідуально до 100 мг / кг / добу, розділених на 4-6 прийомів. Максимальна добова доза для дорослих 3-4 г / сут, для дітей - 50 мг / кг / добу.

Тривалість лікування

При гострих захворюваннях: тривалість лікування у дорослих і дітей зазвичай від 5 до 14 днів.

Лікування необхідно продовжувати до моменту зникнення клінічних симптомів і протягом ще 2 днів вже при відсутності симптомів. При необхідності тривалість лікування може бути збільшена індивідуально під контролем лікаря.

При хронічних рецидивуючих захворюваннях у дорослих і дітей лікування необхідно продовжувати декількома курсами по 5-10 днів з перервою в прийомі в 8 днів.

Для проведення підтримуючої терапії доза може бути знижена до 500-1000 мг на добу (1-2 табл.) Протягом 30 днів.

При герпетичній інфекції дорослим і дітям призначають протягом 5-10 днів до зникнення симптомів захворювання, в безсимптомний період - по 1 табл. 2 рази в день протягом 30 днів для зменшення числа рецидивів.

При папіломавірусній інфекції дорослим препарат призначають по 2 табл. 3 рази на день, дітям - по 1/2 табл. / 5 кг маси тіла / добу в 3-4 прийоми протягом 14-28 днів у вигляді монотерапії.

При рецидивуючих гострих кондиломах дорослим препарат призначають по 2 табл. 3 рази, дітям - по 1/2 табл. / 5 кг маси тіла / добу в 3-4 прийоми на день або в якості монотерапії, або в комбінації з хірургічним лікуванням протягом 14-28 днів, далі з трикратним повторенням вказаного курсу з інтервалами в 1 міс.

При дисплазії шийки матки, асоційованої з вірусом папіломи людини, призначають по 2 табл. 3 рази на день протягом 10 днів, далі проводять 2-3 аналогічних курсу з інтервалом в 10-14 днів.

Передозировка

Випадки передозування препарату не описані.

Взаимодействия с другими препаратами

Імунодепресанти можуть знижувати ефективність дії препарату. Інгібітори ксантиноксидази і урикозуричні засоби (в т.ч. діуретики) можуть сприяти ризику підвищення рівня сечової кислоти в сироватці крові пацієнтів, які приймають Ізопринозин.

Особые указания при приеме

Після 2-тижневого застосування ізопринозин слід провести контроль концентрації сечової кислоти в сироватці крові та сечі.

При тривалому прийомі, після 4-тижневого застосування доцільно щомісяця проводити контроль функцій печінки та нирок (активність трансаміназ в плазмі крові, креатинін, сечова кислота).

Необхідно контролювати рівень сечової кислоти в сироватці крові при призначенні ізопринозин в поєднанні з препаратами, що збільшують рівень сечової кислоти, або препаратами, такими, що порушують функцію нирок.

Вплив на здатність керування транспортними засобами та іншими механізмами. Немає спеціальних протипоказань.

Условия хранения

По рецепту.

Срок годности

60 мес.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Изопринозин Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Изопринозин? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Изопринозин приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.