Вплив пробіотика біоспорину на імунологічну реактивність у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень

Коваль Г.Д., Каспрук Н.М.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Відомо, що хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) перебігають на тлі порушення імунного статусу, що поєднується з супутнім дисбіозом кишечнику, зумовленим частою антибактеріальною терапією. В цей же час супутній дисбіоз кишечнику ускладнює перебіг захворювання та погіршує імунологічну реактивність у хворих на ХОЗЛ. Тому актуальним питанням лкування хворих на ХОЗЛ, окрім стандартної терапії, є корекція порушень імунного статусу та мікробіоценозу кишечнику. Для досягнення цієї мети, ми включили до стандартної терапії 45 досліджуваних хворих на ХОЗЛ препарат з пробіотичною та імуномодулюючою дією біоспорин. В пацієнтів досліджуваної групи визначали вплив біоспорину на деякі параметри імунологічної реактивності (НСТтест, лейкотрієн В4, 2мікроглобулін, CD3+, CD4+, CD8+лімфоцитів, РБТЛ з ФГА, імуноглобуліну А). Контрольну групу склали 30 хворих на ХОЗЛ, що отримували лише стандартну терапію.

Встановлено, що біоспорин сприяє значному покращанню параметрів імунологічної реактивності, а саме: зростанню функціональної активності нейтрофілів, зниженню концентрації у плазмі крові фібронектину і лейкотрієну В4, що відбувається на фоні підвищення НСТтесту і плазмового рівня р2мікроглобуліну відносно контролю. Під впливом біоспорину підвищується кількість CD8+лімфоцитів. Особливий вплив терапія з включенням біоспорину має на показник РБТЛ з ФГА, який у хворих досліджуваної групи після лкування не відрізнявся від нормальних величин. Після проведення стандартного лкування плазмова концентрація імуноглобуліну А не змінюється, тоді як застосування в комплексному лікуванні біоспорину сприяє підвищенню рівня цього імуноглобуліну Таким чином, на відміну від стандартного лкування, використання в комплексі лкувальних засобів біоспорину підвищує концентрацію у крові Ig А до контрольних величин.

Отже, використання в комплексному лікуванні хворих на ХОЗЛ пробіотика біоспорину, сприяє не тільки покращанню стану мікробіоценозу кишечнику, а й імунологічного статусу.
Наиболее просматриваемые статьи: