Вплив фітопрепарату з артишоку ГепарПОС на показники акрофагальної фагоцитуючої системи при проведенні мунореабілітації хворих на хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням

Фролов В.М., Кононов В.М., Круглова О.В.

ДЗ "Луганський державний медичний університет "

Під наглядом знаходилося 72 хворих на хронічний некалькульозний холецистит (ХНХ) на тлі ожиріння (Ож) у віці від 25 до 55 років. Усі обстежені були розподілені на дві групи основну (37 пацієнтів) і зіставлення (35 хворих). Пацієнти групи зіставлення лікувалися тільки загальноприйнятими препаратами, тоді як обстежені основної групи отримували додатково ГепарПОС. При проведенні імунологічного обстеження було встановлено, що показники ФАМ до початку лкування в обох групах хворих були знижений щодо норми. Так, ФІ в основній групі хворих був знижений у середньому в 1,6 рази відносно норми (Р<0,001) та становив 18,0±0,9%, ФЧ у цей період дослідження було знижено в 1,9 рази та складало 2,2±0,15 (Р<0,001). Показник ІА в основній групі хворих був в середньому в 1,6 рази нижче норми (Р<0,01) і сягав значення 11,0±0,25, ІП складав 12,7±0,26%, що було нижче норми в 2 рази. В групі зіставлення (яка отримувала лише загальноприйняту терапію) показник ФІ становив 18,5±0,8%, що було нижче норми в 1,6 рази (Р<0,001), ФЧ знизилося до 2,3±0,13, та було в 1,8 рази (Р<0,001) нижче стосовно норми. Показник ІА в групі зіставлення становив 11,6±0,2%, що було в 1,5 рази нижче норми (Р<0,01). ІП також був знижений в 2,1 рази відносно норми та складав 12,4±0,15% (Р<0,001). Після завершення лкування у пацієнтів основної групи, яка отримувала ГепарПОС, було виявлено чітко виражену позитивну динамку показників МФС. Так, ФІ виріс відносно вихідного рівня в 1,52 рази та складав 27,3±0,7%, ФЧ становило 3,7±0,25, що практично відповідало нижній межі норми. Аналогічна тенденція відмічена і стосовно ІА та ІП, які на момент завершення лікування становили 16,0±0,3% та 25,5±0,26% відповідно. Щодо пацієнтів із ХНХ на тлі Ож групи зіставлення, які отримували лише загальноприйняту терапію, ФІ підвищився до 23,0±0,9%, однак був нижче норми у середньому в 1,2 рази (Р<0,05); ФЧ у цих хворих виросло відносно вихідного його значення в 1,4 рази і становило 3,2±0,15, що однак було у середньому в 1,3 рази менше норми (Р<0,05). ІА у хворих на ХНХ, сполучений з Ож, групи зіставлення підвищився до 14,1±0,3%, що все ж таки було менше норми у середньому теж в 1,3 рази (Р<0,05). ІП на момент завершення загальноприйнятого лікування складав 21,3±0,25%, що було нижче норми в 1,2 рази (Р<0,05). Отримані результати дозволяють вважати, що включення ГепарПОС до комплексу лкування хворих на ХНХ, сполучений з Ож, сприяє нормалізації показників ФАМ. Отримані нами результати дозволяють рекомендувати включення цього фітопрепарату в комплекс лікування хворих на ХНХ, сполучений з Ож.
Наиболее просматриваемые статьи: