Медикосоціальні аспекти хламідіозу і TORCH-інфекцій

Фартушок Т.В.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Асистент кафедри акушерства та гінекології №1

Актуальність. В трійку "лідерів " по найбільшій поширеності серед інфекцій зі статевим шляхом передачі входить хламідіоз. Це захворювання, згідно медичної статистики, зустрічається в 24 рази частіше, ніж гонорея і в 7,5 разів частіше, ніж сифіліс. Кожний рік у всьому світі практично у 90 мільйонів людей виявляються хламідії. Серед вагітних частота виявлення хламідійної інфекції складає 240%.

Мета. Своєчасна профілактика і зниження частоти акушерської та перинатальної патології у вагітних інфкованих хламідіями.

Матеріали та методи дослідження. Під спостереженням знаходилось 40 вагітних Львівської області та їх новонароджені, інфкованих хламідіями, які перебували у гінекологічному та пологовому відділеннях Львівської обласної клінічної лкарні. Всі вагітні були поділені на дві групи. І групу склали 22 вагітних жінок, яким етіотропне лкування було проведене в терміні вагітності 1618 тижнів. ІІ групу склали 18 жінок, яким етіотропне лкування було проведено в терміні 32-33 тижні вагітності. Для лабораторної діагностики хламідійної інфекції використовували методи, спрямовані на виявлення антигенів хламідій у зішребах слизової оболонки цервікального каналу методи ПЛР та РПІ.

Результат. При аналізі обмінноповідомчих карт було встановлено, що на обліку в жіночій консультації знаходилось 28 (70%) вагітних. Із них в ранні терміни (до 12 тижнів вагітності) на обліку знаходилось лише 22 (56%) вагітних. Обстежені на наявність хламідійного інфікування лише 12 (30%) вагітних. У 4 (18,2%) вагітних І групи до початку етіотропної терапії відбулось "завмирання вагітності ". Аналіз перебігу даної вагітності показав, що явища загрози у І триместрі спостерігались у 15 (68,2%) вагітних I групи, тоді як серед вагітних ІІ групи цей показник склав лише 5 (27,7%) вагітних. УЗД проведене у терміні 22-24 тижні виявило, що у 12 (54,5%) вагітних І групи та 8 (44,4%) вагітних II групи спостерігалось багатовіддя. Проте серед новонароджених вагітних ІІ групи значно частіше зустрічались затримка розвитку плода у 12 (66,7%) дітей, тоді як серед вагітних І групи цей показник склав 8 (36,4%) дітей.

Висновки. У І триместрі закладаються структурні основи розвитку плацентарної недостатності, тому вчасне взяття на облік, обстеження на хламідії і етіопатогенетичне лікування проведене у І триместрі вагітності знижує частоту акушерської і перинатальної патології.
Наиболее просматриваемые статьи: