Ефективність специфічної імунотерапії в комплексному лікуванні цитомегаловірусної інфекції у передчасно народжених новонароджених немовлят

О.В. Кузенко, А.М. Пилип’юк, І.М., Стефанишин, А.В. Дерев’янко , Л.І. Марчук, О.М. Олійник, Г.М. Шутка, О.М. Басараб.

Івано Франківський національний медичний університет, ІваноФранківська обласна дитяча клінічна лкарня.

На сьогоднішній день зростає поширеність перинатальної цитомегаловірусної інфекції.

Метою нашого дослідження була оптимізація лкувальної тактики у передчасно народжених новонароджених немовлят із ЦМВінфекцією. Нами обстежено 34 передчасно народжених новонароджених немовлят, що знаходилися на стаціонарному лікуванні у відділеннях неонатального центру Івано Франківської обласної дитячої клінічної лікарні і період з 2008 р. по 2010 р. Проведено об’єктивне обстеження хворих дітей із виявленням клінічних ознак вродженої ЦМВ інфекції. Етіологічну верифікацію ЦМВ інфекції здійснювали за допомогою визначення специфічних антитіл (АТ) класу Ig M, анти ЦМВАТ класу IgG за допомогою імуноферментного аналізу та хемілюмінесценції, а також полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридаційно флуоресцентною детекцією ЦМВ в крові, сечі та лкворі (система "Ампули Сенс CMVFL" Mults ALA (1\4 Cobas e 411))

Всі діти отримували базову комплексну терапію у відповідності зі структурою діагнозу та тяжкістю стану. 23 (70,83%) дитини отримували в комплексі терапії специфічний антицитомегаловірусний імуноглобулін для довенного введення цитобіотект (фірми "Біофарма"). В групу порівняння ввійшли 14 дітей, які не отримували специфічної імунотерапії. Ефективність специфічної імунотерапії внутршньовенним імуноглобуліном оцінювалась шляхом порівняльного аналізу клінічних проявів та наслідків захворювання при базисній терапії та терапії із включенням цитобіотекту У 15 дітей, які отримували довенний антицитомегаловірусний імуноглобулін, було проведено визначення ДНК CMV в сечі через три місяці. За отриманими даними лише у 2х (4,16%) дітей із 15 обстежуваних в сечі визначалася реплікація CMV, проте клінічні прояви були відсутні. У контрольної групи реплікація CMV визначалась у 11 ( 78,57%) дітей, а у 7 (50%) хворих мало місце прогресування неврологічної симптоматики. Таким чином, включення в комплекс терапії передчасно народжених немовлят з вродженою цитомегаловірусною інфекцією довенного специфічного імуноглобуліну цитобіотект, позитивно впливає на клінічну картину та наслідки перинатальної ЦМВ інфекції у новонароджених.
Наиболее просматриваемые статьи: