Оцінка ефективності імунотропного препарату нуклеїнату в комплексній терапії рецидивуючої герпетичної інфекції у хворих з синдромом підвищеної стомленості

Лоскутова І.В., Фролов В.М., Чхетіані Р.Б.

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

За даними сучасних статистичних та клінко-епідеміологічних досліджень відомо,що для регіонів з високим рівнем забруднення довкілля ксенобіотиками та радіонуклеїдами вельми характерна наявність феномена вірусної персистенції з периодично виникаючою реактивацією вірусної інфекції, що обумовлено пригніченням імунної системи (А.Ф. Фролов, 1995, 2010). Встановлено, що часті рецидиви герпетичної інфекції (ГІ) є однією з найбільш значуших ознак синдромів хронічної втоми та підвищеної стомленості (Г.М. Драннік, 2010), при яких також часто виникають алергічні реакції, в тому числі на медикаментозні препарати, що обмежує їхнє використання при даної патології (Л.В. Кузнєцова, 2009). Тому можна вважати доцильним проведення імунокорекції у загальному комплекс лкування хворих на рецидиви ГІ.

Тому ми вважали доцільним вивчити ефективність сучасного вітчізняного імунотропного препарату нуклеїнату в імунокорекції хворих на СПС з наяв ністю рецидивів ГІ, оскілький цей засіб має природне походження, та поряд з імуномоду люючою активністю з’являє протиалергічну дію (В.М. Фролов та співавт., 2009). Обстежено 34 хворих з рецидивами ГІ на тлі СПС: чоловіків 12 та жінок 22 віком від 25 до 46 років. Назолабіальний герпес виявлен у 16 осіб та урогенітальний у 18. За останній календарний рі частота рецидивів ГІ складала від 4 до 6 випадків. До початку лікування в обстежених хворих на СПС було виявлено наявність вторинного імунодефіцитного стану (ВІДС), який в лабораторному плані характеризувався Тлімфопенією, дисбалансом субпопуляцийного складу Тлімфоцитів з дефіцитом циркулюючих Тхелперів/індукторів (CD4+) та зниженням імунорегуляторного індексу CD4/CD8. Нуклеїнат хворі вживали у периоді чергового рецидиву ГІ по 0,250,5 г 34 рази на день (1,01,5 г на добу) протягом 2030 діб поспіль. При повторному проведенні імунологічного дослідження після завершення курсу лікування було встановлено, що нуклеїнат повністю реалізовував свій імуномодулюючий потенціал, що характеризувалося ліквідацією Тлімфопенії, нормалізацією субпопуляцийного складу Тлімфоцитів, в тому числі підвищенням кількості циркулюючих клітин з фенотипом CD4+ та підвищенням імунорегуляторного індексу CD4/CD8. Це свідчить про імунокорегуючий ефект нуклеїнату у хворих на ГІ на тлі СПС. Отже, отримані дані дозволяють вважати патогенетично обгрунтованим, клінічно доцільним та перспективним включення сучасного імунотропного препарату нуклеїнату до програми лкувальних заходів у хворих на ГІ при наявності СПС.
Наиболее просматриваемые статьи: