Вплив поліоксидонію на інтерфероновий статус хворих на неалкогольний стеатогепатит

Єлізарова Т.О., Кузнецова Л.В.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Київ)

Неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) є одним з найбільш розпосюджених невірусних захворювань печінки у теперішній час. Відомо, що в патогенезі НАСГ суттєве значення мають порушення метаболічного та імунологічного гомеостазу Нашу увагу привернула можливість застосування у хворих на НАСГ сучасного імуноактивного препарату поліоксидонію (ПО). Метою роботи було вивчення впливу ПО на інтерфероновий статус (ІФС) хворих з НАСГ. Під наглядом було 68 хворих на НАСГ, що знаходилися на лкуванні у денному гепатологічному відділенні. Основна група включала 35 пацієнтів, що додатково отримували ПО, який вводився по 6 мг внутршньом'язово через день - 5 ін'єкцій, потім 2 рази на тиждень ще 10 ін'єкцій препарату (всього на курс - 90 мг ПО); група зіставлення включала 38 хворих, які отримували лише загальнопринйяте лікування. Для хворих на НАСГ на момент загострення хронічної патології печінки в клінічному плані характерна наявність синдрому "правого підребір’я", що проявлявся тяжкістю або болем в правому підребір`ї, диспептичного симптомокомплексу, а також прояви астенічного або астено-невротичного регістрів. Для хворих на НАСГ обох груп обстеження була характерна наявність суттєвих зсувів з боку показників системи інтерферону, що характеризується зниженням активності сироваткового інтерферону (СІФ) та зменшенням рівня с-інтерферону (ІФН) та у-ІФН. Так, активність СІФ була нижче за норму в середньому в 2,43 рази в основній групі та 2,41 рази в групі зіставлення, рівень а-ІФН у крові обстежених хворих була в 1,48 рази нижче за норму в основній групі і в 1,49 рази - в групі зіставлення, вміст у-ІФН у крові був в обох групах в 1,59 рази нижче норми. При повторному обстеженні хворих на НАСГ після завершення лкування у хворих основної групи, які додатково отримували ПО була виявлена значна позитивна динамка вивчених показників СІФ які вірогідно від норми не відрізнялися. У пацієнтів групи зіставлення активність СІФ залишилась в вірогідно нижче за норму в 1,6 рази, рівень а-ІФН та у-ІФН залишилися в середньому в 1,2 рази нижче за межу норми. Отримані дані свідчать, що ПО сприяє нормалізації інтерферонового статусу хворих на НАСГ. Вважаємо, що доцільним та перспективним є включення до комплексу лікування хворих на НАСГ сучасного імуноактивного препарату ПО, з метою нормалізації показників ІФС організму та підвищення антиінфекційного захисту хворих, що буде сприяти зменшенню ймовірності розвитку в подальшому загострень прогресуванню НАСГ.
Наиболее просматриваемые статьи: