Ектівність використання аювердичного препарату артикюр, системної ензимотерапії (Серрата) та трансферфактора при ревматичних захворюваннях

Годзієва І.М., БорозенкоК.О. ТОВ "Нові медичні технології", м.Одеса

Розв'язання таких клінічних проблем, як раціональна терапія поширених ревматологічних хвороб, якими є остеоартроз (ОА) та ревматоїдний артрит (РА) пов'язане, головним чином, з питаннями імунологічної діагностики та імунотерапії. Етілогія та пастогенез РА і сьогодні не є досить з'ясованими. Відомо, що при цій хворобі з'являються антитіла, спрямовані до білків теплового шоку. Останні відкладаються на поверхні клітин синовіальної оболонки при бактеріальних інфекціях, та, можливо, перехресно реагують з білками теплового шоку, спричиняючи ушкодження синовіальної оболонки. Інтерлейкіни 1, 6, 8, (ІЛ 1, 6, 8), фактор некрозу пухлини £ (ФНП£) стимулюють проліферацію клітин синовіальної оболонки та продукцію протеаз, ушкоджуючи останню. Зміни структури власних білків ведуть далі до появи аутоантитіл (ревматоїдного фактору РФ), який поглиблює ураження синовіальної оболонки. В хворих на ОА спостерігається накопичення в крові ФНП£ та інших ІЛ, що мають запальний вплив (О.В.Пішак, 2004). У таких ситуаціях використання системної ензимотерапії є обгрунтованим.

Вплив на імунну систему поліензимних препаратів полягає в їх протизапальній дії через модифікацію імунної відповіді. Ферменти руйнують медіатори запалення та впливають на інші ланки патогенезу (метаболізм арахідонової кислоти, систему комплементу, коагуляційні фактори). Модифкаційна дія полягає також у стимуляції імунокомпетентних клітин та впливі на імуносупресорні механізми, руйнуванні та припиненні утворення імунних комплексів. В зазначених ситуаціях вважається доцільним використання з метою лкування хворих на ОА та РА трансферфакторів (ТФ) як універсального імуномодулятора природного походження, що має індукторну, супресорну та антигенспецифічні фракції.

З метою системної ензимотерапії використовувався препарат Серрата (Кусум Хелтер ПВТ.ЛТД) у поєднанні з аювердичним протизапальним комплексом рослинного походження цієї ж кампанії Артикюр.

Препарати поєднували з призначенням ТФ класичного (4 Life, USA) по 1 капсулі х 3 рази на день, протягом місяця. Серрата та Артикюр призначалися за стандартними дозами. Лікуванню підлягали 8 хворих на РА та 14 хворих на ОА, які за різними причинами відмовилися від нестероїдних протизапальних засобів.

Вік хворих 25-64 роки, 12 жінок та 10 чоловіків. Ефективність лкування оцінювали за коливаннями рівню запального процесу за 10бальною шкалою, хворобливістю суглобів у балах, кількістю уражених суглобів та змінами об’єму рухів в них. Активність запального процесу оцінювали також на основі лабораторних даних: загального аналізу крові, Среактивного білка (СРБ), білкових фракцій, фібриногену, РФ тощо.

Після 3х тижневої терапії в 14 хворих рівень болю знизився на 68 балів, в 4х на 35 балів, в 4х практично не змінилися. В 18 ти пацієнтів відмічена позитивна динамка больового індексу, в 15ти зменшилася кількість запальних суглобів, в 13ти збільшився об’єм активних рухів у суглобах. Нормалізація ШОЕ, СРБ, білкових фракцій зареєстрована в 3х хворих, поліпшення цих показників в 11ти хворих. В останніх лабораторна динамка була неістотною.

Отримані дані дозволяють рекомендувати комплекс аювердичного рослинного препарата Артикюр, системної ензимотерапії та трансферфактора для лкування хворих з РА та ОА, особливо в разі протипоказань до використання нестероїдних протизапальних засобів.
Наиболее просматриваемые статьи: