Еколого-гігієнічна оцінка територій військових полігонів.

Моложанова О.Г., Чеканова І.В., Мазор І.Г., Ковалевський В.В.

Інститут екогігієни і токсикології ім. Медведя Л.І. Мінздрава України, ННДЦ Оборонних технологій і воєнної безпеки України, Управління начальника військ РХБ захисту Збройних Сил України, Київ

Розвиток цивілізації та науково-технічного прогресу, зростання кількості населення на Землі, обсягів виробництва та його відходів сприяє загостренню стосунків між природою та суспільством.

Найгірша екологічна ситуація на сьогодні, спричинена діяльністю об`єктів Міністерства оборони, у таких населенних пуктах, як Яворів, Сарни, Ярмолинці, Вапнярка, Старичі, Ярмоленці, Висока Піч - у Прикарпатському ВО; Арциз, Гвардійське, Черкаське, Болград, Чорноморське, Феодосія, Керч в Одеському ВО; Запоріжжя, Узин, Полтава, Біла Церква, Миколаїв, Прилуки, Озерне - у Військово-Повітряних Силах; Севастополь, Веселе, Саки - у Військово-Морських [ 1].

Полігони є важливими територіями для збереження ландшафтного та біологічного різноманіття на сьогодні. В ряді Європейських країн вже проведені дослідження і обговорюється питання збалансованого використання їх територій як військовими відомствами, так і оргганізаціями охорони довкілля. Так на території Яворівського полігону знаходиться багато цінних біогеоценозів, що зобов`язує дотримання вимог природоохоронного законодавства при проведенні військових навчань.

Військове навчання на полігоні супроводжується посиленням шкідливих впливів на довкілля. За рамки гранічно допустимих виходять і стають загрозливими великі техногенні навантаження, які викликані переміщенням транспортних засобів, перш за все гусеничної техніки, що приводить до ерозії грунтів, замулення або заболочення місцевості. В результаті проїздів автомобільної та гусеничної техніки за межами доріг, особливо на перезволоженних грунтах, проходить руйнування дернового покриття, ущільнення грунту, в результаті чого трав`яна рослинність не має можливості зростання, наступає заболочення місцевості, змінюється режим водоносних горизонтів. Така ситуація характерна для території танкодрому та автодрому, де грунти знаходяться на кінцевій стадії дигресії, а ландшафт нагадує “місячний”.

До руйнування грунтів приводять також вибухи боєприпасів, риття окопів, бліндажів, влаштування бойових позицій. Це характерно для стрельбища, танкового поля, директриси для стрільб, танкової директриси та інших об`єктів полігону.

Крім цього на полігонах грунти забрудненні металевими відходами у вигляді гільз, вибуховими речовинами і боєприпасами, які не розірвались. Останні являють велику небезпеку для життя людини та навколишнього природного середовища.

В місцях польових таборів, привалів та казарм територія полігону значно засмічена помасленим сміттям та ганчір`ям, пакувальними матеріалами з-під боєприпасів, маскувальним матеріалом, комунально-побутовими відходами, детергентами, пестицидами, тощо.

Забруднення грунтів і вод нафтопродуктами, які потрапляють туди в результаті обслуговування техніки, аварійних розливів ПММ, а також забруднення відпрацьованими маслами, антифризами та органічними чинниками.

В багатьох містах та промислових центрах збільшується зохворювання населення недугами, пов`язаними із збільшенням забруднення атмосферного повітря. Серед них найбільш поширені катар дихальних шляхів, ангіна, бронхіальна астма, туберкульоз легенів, рак органів дихання, гіпертонія, стенокардія, грип, інфаркт міокарду, різні форми алергічних захворювань.

Масове забруднення вод і продуктів харчування токсикантами провокує шлунково-кишечні розладдя, захворювання крові. Виникли також критичні ситуації в біосфері, такі, як забруднення океанів, змінення клімату або розбудова озонної оболонки Землі, загрожуючи катастрофічними наслідками планетарного масштабу.

Оцінюючи ступінь безпеки для людини та навколишнього середовища необхідно відзначити, що безпосередню загрозу становлять місця забруднення боєприпасами, які не розірвались і знаходяться у грунтах та водах. В залежності від ступеню та виду забруднення, інтенсивності дії негативних факторів військовоі діяльності, об`єкти полігону та прилегли території вимагають термінових чи довготривалих робіт по їх санації, рекультивації чи відтворенню.

Необхідно дотримуватись еколого-гігєнічних вимог до проведення навчань. Навчання великих бойових з`єднань повинні проводитись на місцевості переважно як штабні, тобто із залученням лише командного складу, що означає зведення до мінімуму кількості колісної та гусенічної техніки, яка приймає в них участь. Якщо мета командно-штабних навчань передбачає зосередження значного контингенту військ, то такі навчання як правило, мають бути на великих загальновійськових полігонах. Вимоги охорони довкілля повинні враховуватись на початкових стадіях підготовки та планування навчань. Проектування, будівництво та обладнанння полігону повинно бути екологічно грамотним. При проведенні навчань необхідно суворо дотримуватись природоохоронних правил. Екологічні та гігієнічні вимоги до проведення навчань повинні стати правилами експлуатації полігону.

Наприклад, для захисту населення, а також проживаючої в сусідньому заповіднику “Розточчя” фауни від шуму доцільно створення буферних зон.

Надзвичайно важливим для охорони навколишнього середовища полігону є дотримання правил і норм проведення навчань які містять такі розділи як:

пересування на місцевості;

обслуговування та ремонт техніки;

поводження з паливно-мастильними матеріалами;

поводження з боєприпасами, запалювальними засобами та подразнюючими речовинами;

влаштування польових таборів та привалів.

Вивчення їх перед польовим виходом на полігон та суворе дотримання стане певною запорукою зебезпеченності рівноваги регіону екосистеми.

Вивчення кардинальних проблем екології тісно пов`язане із здійсненням ряду завдань з охорони середовища, серед яких важливим є моніторінг.

Екологогічний моніторінг Збройних Сил України існує в системі державного моніторінгу і включає спостереження за станом довкілля, аналіз державної інформації і прогнозування екологічного стану в військах, моніторінг здоров`я військовослужбовців та членів їх сімей.

За допомогою екологічного моніторінгу був визначений стан компонентів природного середовища на території польових об`єктів Яворівського полігону.

Об`єкти навчально-матеріальної бази Яворівсього полігону містять як довготривалі забрудники минулих років, так і сучасні, постійно піддаючись дії негативних факторів військової діяльності в ході навчань.

Впроводження експертно-моделюючої системи оцінки, попередження та ліквідації небезпечних явищ дозволить проводити комплексні екологічні та гігієнічні дослідження, метою яких є створення зразкової системи небезпечного, еколого-гігієнічного забезпечення полігону. Передбачається детальне вивчення геологічних, гідрологічних, стратиграфічних умов, дослідження потенційно небезпечних ділянок, проведення різних типів аналізів зразків повітря, грунту, вод поверхневих та підземних, рослинності для визначення характеру та ступеня забруднення місцевості, розробка рекомендацій для проведення рекультиваційних робіт та розробка проектних рішень з реконструкції інженерних споруд і комунікацій, які б забезпечили функціонування об`єкту, згідно з екологічними вимогами та нормами. Перспективним в плані попередження катастроф та мінімізації ризику техногенно забруднених територій військових полігонів є проведення еколого-гігієнічного аудиту та паспортизації полігонів.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Підлісна М.С., Мазор І.Г., Катиренчук Б.А. та ін. Екологічна безпека військ. Міністерство оборони України. - Київ, 1998. - 130 - с.
  2. E.Molozhanova, V.Luzhnykh, Mathematiсal modelling of pesticide migration processez in the ecologiсal systems soil-rock-water. Sustainable development: Environmental pollution and eсologiсal safety. First practical conference (Dnipropetrovsk, deсember 4-8, 1995, p.50).
  3. E.Molozhanova, V.Luzhnykh, L.Luzhnykh, V.Sklepovol. System analysis in the ekomonitoring of natural and agrolangescapes. 2ng Practical Conference: Sustainable development; system analysis in eceology. Sebastopol State Technical Universitety, 1996; p.82.
  4. Чеканова І.В. Розробка комплексної оцінки прогнозування екологічного стану навколишнього середовища. НТК. Екологічна культура та хімічна екологія в умовах радіації та техногенного забруднення. - Трусковець, 1997, с. 69-70.

Медекопортал
Наиболее просматриваемые статьи: